Platform Profiel Actueel

Friese onderwijsinstellingen gaan zelf leraren opl

Friese onderwijsinstellingen gaan zelf leraren opleiden

25 sep 2018 | Nieuws

Een twaalftal Friese scholen voor voortgezet onderwijs, de ULO (universitaire lerarenopleiding) van de Rijksuniversiteit Groningen en de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool hebben ingestemd met de gezamenlijke ontwikkeling van één opleidingsschool voor het voorgezet onderwijs in Friesland. De opleidingsschool heeft als doel de verbetering van de kwaliteit van de opleiding en professionalisering van leraren samen vorm te geven.

Een opleidingsschool is een partnerschap tussen scholen en lerarenopleidingen die gezamenlijk toekomstige leraren opleiden, voor een groot deel op de werkplek. Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden: “Intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen is essentieel voor het onderwijs in onze regio. Met onze opleidingen en ons onderzoeksprofiel levert NHL Stenden een duurzame bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in Friesland.“

Partners

Willem Eikelenboom, directeur Academie Vo & Mbo van NHL Stenden: “Bij veel scholen in het voortgezet onderwijs in Friesland leeft de ambitie om samen met de opleidingsinstituten krachtiger vorm te geven aan de opleiding van studenten tot leraren. Daarnaast willen scholen en lerarenopleidingen zich samen inzetten voor doorlopende professionele ontwikkeling van startende en ervaren docenten.” Het partnerschap kent een groot aantal partijen; ook in landelijk opzicht is dat uniek te noemen.

FROSK

Sinds 2016 is de Fryske Opliedings Skoalle (FROSK) erkend als aspirant-opleidingsschool voor het voortgezet onderwijs. Zij wordt gevormd door vijf Friese besturen voor het voortgezet onderwijs en twee opleidingsinstituten: de ULO en de lerarenopleidingen van NHL Stenden hogeschool. Met deze verklaring wordt de ambitie onderschreven om de huidige FROSK door te laten groeien tot één Friese opleidingsschool voor het voorgezet onderwijs in Friesland.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies