Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

Scott Webb Pexels.jpg

De Stad als gezonde habitat – Rli publiceert 18-4 nieuw rapport

17 apr 2018 | Nieuws

Donderdag 18 april 2018 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het advies De stad als gezonde habitat uit. Het rapport wordt het tijdens een publiek bijeenkomst overhandigd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De aanleiding voor het advies zit in twee zaken: enerzijds in de kansen die zich voordoen in het verder bevorderen van gezondheidswinst in de stad (gezondheid als nieuw meekoppelend belang in de ruimtelijke ordening), anderzijds in het voorkomen van verdere gezondheidsschade en –verlies voor inwoners, zeker voor groepen in de stad die toch al te maken hebben met relatieve gezondheidsachterstanden.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwacht in 2021) wordt een gezonde leefomgeving als een maatschappelijk doel vastgelegd en moeten overheden gezondheid als belang meewegen in omgevingsvisies en omgevingsplannen; een ontwikkeling die het adviesthema actueel maakt.

Hoofdvraag

Hoe kan het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt? Wat vraagt het van de rijksoverheid en decentrale overheden om dit mogelijk te maken?

Toelichting

Dit advies hanteert een brede definitie van gezondheid. In navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gezondheid in dit advies niet slechts omschreven als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken, maar als de optelsom van het lichamelijk, mentaal en sociaal-maatschappelijk welbevinden van burgers. ‘Gezonde habitat’ wordt in dit advies gedefinieerd als een leefomgeving die 1) mensen beschermt (onder andere tegen ziekten, calamiteiten en ongevallen), 2) uitnodigt tot gezond gedrag (met onder andere bewegen, ontspannen en spelen), en die 3) een omgeving biedt waar mensen ‘redzaam’ kunnen zijn en deel kunnen nemen aan de samenleving.

Foto Scott Webb - Pexels

 
 

 
Meer over
 
goals Smallingerland De Drift 1.jpg
24 mei 2018

25 mei Nationale dag van de duurzaamheid voor academisch en beroepsonderwijs

25 mei Nationale dag van de duurzaamheid voor academisch en beroepsonderwijs
MOCE2018_3 x.jpg
18 apr 2018

Energietransitie en offshore windindustrie ook op Maritime & Offshore Career Event

Energietransitie en offshore windindustrie ook op Maritime & Offshore Career Event

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies