Platform Profielactueel
lvm x.jpg

Coöperatie Leren voor Morgen – duurzame ontwikkeling integreren in het onderwijs

7 mrt 2019 | Nieuws

Coöperatie Leren voor Morgen zet zich in voor de integratie van een duurzame ontwikkeling in het onderwijs op alle niveaus, van peuter tot professional, binnen én buiten het onderwijssysteem. Daarbij worden drie aspecten benadrukt:

  • Het curriculum. Naast theoretische vakkennis en praktisch vakmanschap, zijn ook de 21ste -eeuwse vaardigheden belangrijk. Het gaat dan onder andere om kritisch denken, probleem oplossen, systeemdenken en samenwerken. ?
  • Het onderwijzen: de algemene pedagogische omgang met de leerlingen en het didactisch handelen in relatie tot de leerstof. ?
  • De fysieke leeromgeving: het schoolgebouw, het schoolterrein en de omgeving.?We maken gebruik van de thema’s van de Sustainable Development Goals om invulling te geven aan het begrip duurzame ontwikkeling. ?

Het streefbeeld is een school waar gebouw, organisatie, curriculum, onderwijs­vaardig­heden, en samenwerking met de omgeving, elkaar versterken volgens de Whole school approach. Concreet betekent dit dat onderwijsinstellingen en –opleidingen structureel aandacht besteden aan duurzaamheid in hun kernactiviteiten en transparant maken hoe zij dit doen. Ze gebruiken duurzaamheid voor vakoverstijgend leren en maken daar ruimte voor in hun onderwijsprogrammering. Leerlingen en studenten leren met en van de omgeving, zowel in de buurt als samen met bedrijven, andere scholen, zorginstellingen etc. Als leerlingen de school verlaten, zijn zij vertrouwd met duurzaamheid als systeem en kunnen ze duurzaamheid integraal en praktisch toepassen.

Coöperatie Leren voor Morgen. In deze coöperatie zijn diverse partijen verenigd die zich inzetten voor duurzaamheid in het onderwijs. De Coöperatie Leren voor Morgen ontvangt financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het programma DuurzaamDoor.

De activiteiten van Leren voor Morgen zijn onder te verdelen in vier functies:

  • Pleitbezorging. Door krachten te bundelen benadrukken we het belang van duurzaam onderwijs. Lees hier meer.
  • Projecten. De projecten die worden ontwikkeld dragen bij de aan de doelstellingen van Leren voor Morgen en een versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving. We tonen hier de projecten van individuele leden en projecten die zijn ontstaan als partnerschappen tussen leden zoals bijvoorbeeld Duurzame Docent.
  • Netwerken. Onderzoek uit 2015 heeft aangetoond dat er in Nederland veel duurzaamheidaanbod voor het onderwijs beschikbaar is en er vanuit het onderwijs tevens grote vraag is naar het integreren van duurzaamheid in het onderwijs. Toch, laat dit zelfde onderzoek zien, blijft de impact van duurzaam onderwijs achter. Daarom zet Leren voor Morgen zich in voor kennisdeling d.m.v. onze onderwijsnetwerken Duurzaam -PO, -VO, -MBO en -HO.
  • Helpdesk. De helpdesk is er voor iedereen die hulp zoekt met duurzaamheid in het onderwijs integreren. Ouders, docenten of schoolleiding die opzoek zijn naar kennis, ervaring, producten of diensten m.b.t. duurzaamheid en onderwijs kunnen hiervoor bij ons aankloppen.

Meld je activiteiten

•            Oproep van de gemeente Amsterdam om initiatieven rond duurzaamheid en onderwijs in te melden

•            Oproep van de gemeente Leiden om ideeën over betere aansluiting van MBO-ers op natuur- en duurzaamheidseducatie te delen

Bestaande initiatieven rond duurzaamheid en onderwijs in Amsterdam

Youssra Lotfi is voor de Amsterdamse lokale klimaatakkoorden een overzicht aan het maken van wat er momenteel speelt in de stad binnen het onderwijs. Hierbij een oproep om aanwezige projecten op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs in Amsterdam met haar te delen. Ook is ze benieuwd naar de status van deze projecten: verkenningsfase, startfase afrondingsfase, e.d. Het gaat om initiatieven in het PO, VO en MBO over duurzaamheid in brede zin. Neem voor meer informatie of het delen van een project contact op via y.lotfi@amsterdam.nl.

MBO en natuur- en duurzaamheidseducatie in Leiden

De gemeente Leiden doet onderzoek naar hoe MBO’ers beter betrokken kunnen worden bij natuur- en duurzaamheidseducatie. Heb je hier ideeën over? Neem dan contact op met Irene Juffermans: i.juffermans@leiden.nl. Heb je zelf een vraag over duurzaamheid in het MBO of verzoek tot samenwerking?

De volgende prezi is gemaakt voor de Gemeente Leiden geeft het totale aanbod van NDE weer. Https://prezi.com/view/Sd31v7oTTR1Ni9nTtqMz/

 

 
 

 
Meer over
 
nrc 2 x.jpg
22 sep 2019

Democratie, inclusiviteit en tolerantie worden wereldwijd op de proef gesteld

TDemocratie, inclusiviteit en tolerantie worden wereldwijd op de proef gesteld
vee.jpg
24 mrt 2019

Informatie over duurzame melkveehouderij gebundeld voor het mbo

Informatie over duurzame melkveehouderij gebundeld voor het mbo
Jongeren lopen voorop bij landelijke Klimaatmars
8 mrt 2019

Jongeren lopen voorop bij landelijke Klimaatmars op 10 maart a.s.

Jongeren lopen voorop bij landelijke Klimaatmars op 10 maart a.s.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies