Platform Profiel Actueel

diversity.jpeg

Brede deelname mbo-docenten gevraagd aan vervolgstudie ‘Diversiteit in het mbo’

16 feb 2020 | Nieuws

Kennedy Tielman, lerarenopleider op Fontys Hogescholen, vraagt mbo docenten in het land voor deelname aan een vervolgonderzoek van zijn promotieonderzoek naar “diversiteit in het mbo”. Tielman voert dit onderzoek uit via Wageningen Universiteit onder leiding van Prof. dr. Perry den Brok en Dr. Renate Wesselink.

Het invullen van de vragenlijst duurt 15 minuten en kan zowel via de computer via deze link, https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1RIiUhlygDKZVbL , maar ook makkelijk met een smartphone via onderstaande QRcode.

Tielman licht e.e.a. toe: ’In het kader van dit promotieonderzoek heb ik onlangs een onderzoek onder 25 docenten gedaan naar situaties waar de spanning oploopt als ze lesgeven op cultureel diverse mbo-scholen (dat wil zeggen scholen waar studenten met verschillende culturele achtergronden onderwijs volgen). De docenten zijn werkzaam op vijf grote mbo scholen, twee uit de randstad en drie uit het zuiden des land. Voorbeelden van situaties die deze docenten noemden zijn situaties waarbij hun waarden en normen conflicteerden met die van hun studenten of van de studenten onderling. Deze situaties hebben we geclassificeerd onder de noemers: respect, rechtvaardigheid, persoonlijke autonomie en verschillen versus gemeenschappelijkheid. Bovendien hebben deze docenten situaties gemeld bij het ontwikkelen van de professionele houding en ethiek van het toekomstig beroep. Dit brengt aanvullende spanningen met zich mee.’

Vorig jaar heeft het ministerie van OC&W een wetswijziging doorgevoerd in de burgerschapsopdracht voor mbo-instellingen met betrekking tot de diversiteit op mbo-scholen. Kennedy Tielman: ‘In dit addendum wordt enerzijds meer aandacht gevraagd voor de sociale cohesie, het stimuleren van tolerantie en wederzijds begrip tussen studenten met verschillende culturele achtergronden. Anderzijds moeten alle studenten met gelijke potentie gelijke kansen krijgen op het mbo. Dit vraagt om een versterking van de multiculturele competentie van alle mbo-docenten. Het helpt als we een breder beeld hebben van de gespannen situaties die mbo-docenten in heel het land ervaren, evenals hoe zij hun multiculturele competenties op dat vlak inschatten. Aangezien ons eerste onderzoek onder een beperkt aantal docenten is uitgevoerd, hebben wij voor het vervolg een vragenlijst opgesteld die we in heel Nederland zouden willen uitzetten.’

Rapportage op het niveau van de school is eventueel ook mogelijk zodat inzicht verkregen kan worden of docenten van uw school gespannen situaties ervaren en of en zo ja welke kennis, vaardigheden en houdingen zij op het gebied van superdiversiteit willen ontwikkelen. 

                                                           

Foto: Pexels

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies