Platform Profielactueel
Blog Taal&Rekenen in het (beroeps)onderwijs

THEMA Taal | Rekenen | Examinering in het (beroeps)onderwijs

8 apr 2021 | Nieuws

Beroepsonderwijs staat voor een periode van persoonlijke ontwikkeling en het je eigen maken van kennis en vaardigheden met betrekking tot een ambacht. Nederlands en rekenen zijn daarin behulpzaam. Deze blog schenkt daar aandacht aan.

Actueel

 • Kinderen zouden veel beter kunnen rekenen, zegt inspectie 
  NPO radio 1 Vrijdag 9 April 2021 |
 • Veel leerlingen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen | Nieuwsbericht |
  Inspectie van het onderwijs Vrijdag 9 April 2021 |
 • Project ECD bij Curio - werken met één examenorganisatie voor alle sectoren
  Profielactueel 28 mrt 2021 | Door Natasja Oirbans – Mariëtte van Ipenburg
 • Is het tijd om te stoppen met toetsen?
  Tjipcast 10 febr 2021 | Dominique Sluijsmans
 • Rekenen in het mbo – Tien jaar na de invoering van rekeneisen in het mbo
  Vaktijdschrift Profiel dec 2020 – door Annemarie Groot, ECBO
  Over rekenen in het mbo is veel gezegd en geschreven. Maatschappelijke onvrede over het lage rekenniveau van studenten in het mbo leidde ertoe dat het ministerie van OCW ingreep en landelijke rekeneisen introduceerde. We zijn nu tien jaar verder: waar staan we?

Algemeen

 • Taal en rekenen voor het MBO
  Wikiwijs |
  Open en gratis lesmateriaal voor taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit lesmateriaal is goed te gebruiken bij les op afstand. 
 • Handige links Taal en Rekenen MBO
  Kennispunt
  Veel partijen werken samen aan of dragen bij aan goed mbo onderwijs. Vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast zijn er diverse websites die mbo-scholen met informatie voorzien of ondersteunen bij de vormgeving van burgerschap. Hieronder een overzicht.
 • ITTA - kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal
  ITTA-website
  ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal en zet zich in voor goede taalvaardigheid voor iedereen. Taalonderwijs is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling op sociaal, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Met onze ervaring en kennis over taalontwikkeling en taalonderwijs willen wij iedereen die sleutel geven: jong én oud, praktisch én theoretisch opgeleiden, Nederlandstaligen en anderstaligen.

2021 

Januari

 • Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid
  ECBO 12 jan 2021 |
  Op verzoek van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS onderzoeken Expertisecentrum ECBO en beleidsonderzoeksbureau Ockham IPS van 2020-2024 samen de implementatie en de effecten van de tien beleidsmaatregelen van het Tel mee met Taal-programma. Op basis daarvan beoordelen de onderzoekers in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma Tel mee met Taal, of de middelen goed worden besteed, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.

2017

 • Passende perspectieven taal: leerroute 1 naar 1S
  SLO 2017 | door Mariëtte Hoogeveen, Annette van der Laan
 • Referentiekader: niveauopbouw en toetslijn
  SLO

2015 

 • Referentieniveaus taal en rekenen
  Rijksoverheid 2015 |
  De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

2014

 • Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen - geldend van 01-08-2014 t/m 31-07-2020
  Rijksoverheid 2014 |

2010

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies