Platform Profielactueel
Blog Taal&Rekenen in het (beroeps)onderwijs

THEMA Taal | Rekenen | Basis voor ambacht, ondernemerschap en burgerschap

29 nov 2021 | Nieuws

Beroepsonderwijs volgen staat voor een periode van persoonlijke ontwikkeling en het je eigen maken van kennis en vaardigheden met betrekking tot een ambacht en burgerschap. Nederlands en rekenen zijn essentieel voor de voortgang van de overdracht van ervaring, kennis en informatie. 

 • CBS | Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021-2022
  CBS 12-11-2021 | door Astrid Pleijers, Francis van der Mooren
  Voor Rijk en gemeenten is het van belang om inzicht te hebben in de effecten van de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs op de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom wordt stapsgewijs een landelijke Monitor Laaggeletterdheid ontwikkeld. In 2021 is de eerste stap gezet in de vorm van een door het CBS uitgevoerd pilot onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.
 • Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo | Praktische handelingsadviezen voor school, praktijk en stage
  Lannoocampus | Een boek van Bernadette Sanders
  Wat je in het hoger onderwijs kunt doen om de TOS-leerling te helpen. Jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben grote problemen met het uiten en begrijpen van taal. Dit is van invloed op het schoolse presteren, op de stage en in de praktijk.

Actueel

 • Amin Asad en Soraya Riem in gesprek over leesmotivatie
  Uitgeverij Deviant oktober 2021 |  
  Met de opkomst van het digitale tijdperk, lezen jongeren steeds minder. Hoe krijg je ze weer aan het lezen? Docent Amin Asad en TikTokker Soraya Riem gingen erover in gesprek. Bekijk het interview.

Exclusieve bijdrage in ons Vaktijdschrift Profiel 
door Uitgeverij Deviant 

 • Startrekenen MBO: een nieuwe vereiste in het rekenonderwijs
  Vaktijdschrift Profiel november 2021 | door Bas Wolters
  Volgend schooljaar is het zover: de nieuwe rekeneisen voor het mbo gaan in. Vanaf 1 augustus 2022 moet het rekenonderwijs hierop zijn ingericht en nieuwe, gemoderniseerde rekenmethodes kunnen ervoor zorgen dat het rekenonderwijs op het mbo weer aansluit bij de belevingswereld van de studenten. Het was de hoogste tijd, aldus Uitgeverij Deviant. Deze educatieve uitgeverij pleit al jaren voor relevanter en thematisch onderwijs, getuige haar taalmethodes. Uitgeverij Deviant greep haar kans en ontwikkelde een gloednieuwe rekenmethode: Startrekenen MBO.
 • Engels en Duits in het mbo: onmisbaar voor de arbeidsmarkt van morgen
  Vaktijdschrift Profiel mei 2021 | door Bas Wolters| door Bas Wolters, Uitgeverij Deviant
 • Compact-methodes voor studenten met minder onderwijstijd
  Vaktijdschrift Profiel februari 2021 – door Bas Wolter, Uitgeverij Deviant
 • Wijze lessen die een educatieve uitgeverij trekt uit de coronacrisis
  Vaktijdschrift Profiel december 2020 | door Bas wolters - Uitgeverij Deviant
 • ‘Studenten willen gezien en gehoord worden’
  Vaktijdschrift Profiel december 2019 | door Erik Ouwerkerk - Uitgeverij Deviant

door ECBO

 • Rekenen in het mbo – Tien jaar na de invoering van rekeneisen in het mbo
  Vaktijdschrift Profiel december 2020 – door Annemarie Groot, ECBO
  Over rekenen in het mbo is veel gezegd en geschreven. Maatschappelijke onvrede over het lage rekenniveau van studenten in het mbo leidde ertoe dat het ministerie van OCW ingreep en landelijke rekeneisen introduceerde. We zijn nu tien jaar verder: waar staan we?
 • Verbind taalonderwijs aan beroepsgerichte vakken en de beroepspraktijk
  Vaktijdschrift Profiel oktober 2021 |
  door Annemarie Groot (ecbo), Martine Gijsel (Expertisecentrum Nederlands) en Wilma van der Westen (Taalbeleid Hogeronderwijs) 
 • Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen in het mbo
  ECBO 15 september 2021 |
  Formatief evalueren | Resultaat uit het onderzoek Grip op Leerpotentieel
   
 • TAALbuddy’s: van spontaan idee tot landelijke keuzedeel
  Vaktijdschrift Profiel Uitgave oktober 2019 | door JOKE BREMMERS-MEIJERS
  TAALbuddy’s is een onderwijsprogramma voor mbo-studenten niveau 3 en 4 die studenten van niveau 1 en 2 gepersonaliseerd begeleiden bij taalproblemen. Het project startte drie jaar geleden binnen ROC Leeuwenborgh (nu: VISTA college) en de weg naar een landelijk keuzedeel is ingezet.

Algemeen

 • Abacus (soroban - telraam) – de eeuwenoude rekenmethode die de hand-hersencoördinatie bevordert en daarmee het herinneringsvermogen 
  BBC Reel 14 april 2021 |  
  De Inspectie wil dat leerlingen beter leren rekenen. In luttele seconden miljardenberekeningen leren maken? Kijk hoe leerlingen in Japan in speciale klassen met de eeuwenoude abacus (soroban-telraam) methode leren werken en razendsnel de moeilijkste berekeningen maken. Ze trainen er hun hand-hersencoördinatie mee en daarmee het herinneringsvermogen. 
  Voor meer zie Wiki
 • Losing languages, losing worlds – eind deze eeuw is 1/5 van alle talen verdwenen, de helft van alle talen loopt gevaar
  CNN vrijdag 16 april 2021 |
  One fifth of the world’s more than 7,000 languages will be dormant or dead by the end of the century, scientists warn. More than 40% of them are already endangered. Language is more central to our survival as humans than we might think. Within languages lie entire worldviews. And the worldviews that are most in danger of extinction could help show the way out of the biggest crises of our time.
 • Geschiedenis van getallen
  Universiteit Utrecht 30 dec 2007 | door Bart Zevenhek
 • Taal en rekenen voor het MBO
  Wikiwijs |
  Open en gratis lesmateriaal voor taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit lesmateriaal is goed te gebruiken bij les op afstand. 
 • Handige links Taal en Rekenen MBO
  Kennispunt
  Veel partijen werken samen aan of dragen bij aan goed mbo onderwijs. Vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. 
 • ITTA - kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal
  ITTA-website
  ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal en zet zich in voor goede taalvaardigheid voor iedereen. 

2021 

Oktober

 • 5 apps om taaldiversiteit in de klas leuker en makkelijker te maken
  NHL Stenden Hogeschool Maandag 4 Oktober 2021 |
  Een Syrisch jongetje dat helemaal opbloeit omdat een klasgenootje dezelfde taal spreekt. Een meisje uit Spanje dat zich verbonden voelt met haar juf omdat de juf iets grappigs zegt in het Spaans. Door meertaligheid te bevorderen, voelen kinderen zich verbonden met hun verleden, cultuur en met elkaar. Lector Joana Duarte en onderzoekster Janke Singelsma van NHL Stenden Hogeschool ontwikkelden, samen met het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid, apps en e-learnings om taaldiversiteit in de klas leuk en makkelijk te maken.
 • The fight to save Hawaii Sign Language from extinction
  CNN Vrijdag 8 Oktober 2021 |

Juni 

 • Hoe krijg je jongeren aan het lezen?
  YoungInspiration juni 20, 2021 |
  Dit voorjaar mailde Veerle naar Young Inspiration. Ze vroeg of we konden helpen tijdens haar onderzoek naar leesplezier onder jongeren.
 • (Taal)Lesmateriaal in het kader van het EK voetbal, door het Duitsland Instituut Amsterdam
  DuitslandInstituut juni 2021 |
  Het EK voetbal staat weer voor de deur! In samenwerking met Owen Hulshof hebben wij hierover lesmateriaal ontwikkeld. Naast algemene kennis over #voetbal wordt de sportieve rivaliteit tussen Nederland en Duitsland behandeld en meer informatie gegeven over het #EK 2021. In het lesmateriaal komen tevens alle vaardigheden van de Duitse taal aan bod.
 • Nieuw instrument kan de screening op taalachterstand bij kinderen nog verder verbeteren
  UMCG Geplaatst op 27 mei 2021 |
  Het gebruik van een nieuwe Early Language Scale kan de screening op taalachterstand bij kinderen van 1 tot 6 jaar, nog verder verbeteren. Dit instrument is gemaakt op basis van 26 mijlpalen in de taalontwikkeling. Dit blijkt uit het proefschrift van promovenda Margot Bochane van het UMCG. Zij promoveert op 2 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Lancering online leerplatform Digi+ : Duits-Nederlandstalig onderwijs voor de basisschool
  Op woensdag 26 mei is het tweetalige online leerplatform Digi+ online gelanceerd. Digi+ is een Duits-Nederlandse digitale leeromgeving voor leerlingen van groep 5 en 6 in Nederland en leerlingen van Klasse 3 en 4 in Duitsland. Op het platform maken leerlingen kennis met de thema's Natuur en Geschiedenis. Tegelijk leren leerlingen spelenderwijs over de buurtaal en de buurcultuur: het Nederlands in Duitsland en het Duits in Nederland. Dit principe noemen we CLIL: Content and Language Integrated Learning.
 • Kinderen zouden veel beter kunnen rekenen, zegt de inspectie 
  NPO radio 1 Vrijdag 9 April 2021 |
 • Veel leerlingen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen | Nieuwsbericht |
  Inspectie van het onderwijs Vrijdag 9 April 2021 |
 • Project ECD bij Curio - werken met één examenorganisatie voor alle sectoren
  Profielactueel 28 mrt 2021 | Door Natasja Oirbans – Mariëtte van Ipenburg

Februari

 • Is het tijd om te stoppen met toetsen?
  Tjipcast 10 febr 2021 | Dominique Sluijsmans

Januari

 • Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid
  ECBO 12 jan 2021 |
  Op verzoek van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS onderzoeken Expertisecentrum ECBO en beleidsonderzoeksbureau Ockham IPS van 2020-2024 samen de implementatie en de effecten van de tien beleidsmaatregelen van het Tel mee met Taal-programma. Op basis daarvan beoordelen de onderzoekers in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma Tel mee met Taal, of de middelen goed worden besteed, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.

2017

 • Passende perspectieven taal: leerroute 1 naar 1S
  SLO 2017 | door Mariëtte Hoogeveen, Annette van der Laan
 • Referentiekader: niveauopbouw en toetslijn
  SLO

2015 

 • Referentieniveaus taal en rekenen
  Rijksoverheid 2015 |
  De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

2014

 • Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen - geldend van 01-08-2014 t/m 31-07-2020
  Rijksoverheid 2014 |

2010

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies