Platform Profielactueel
Blog Taal&Rekenen in het (beroeps)onderwijs

THEMA Taal | Rekenen | Basis voor ambacht, ondernemerschap en burgerschap

12 sep 2021 | Nieuws

Beroepsonderwijs volgen staat voor een periode van persoonlijke ontwikkeling en het je eigen maken van kennis en vaardigheden met betrekking tot een ambacht en burgerschap. Nederlands en rekenen zijn essentieel voor de voortgang van de overdracht van ervaring, kennis en informatie. 

Bijdragen Uitgeverij Deviant in Vaktijdschrift Profiel 

 • Verwacht, een bijdrage in de uitgave november 2021
 • Engels en Duits in het mbo: onmisbaar voor de arbeidsmarkt van morgen
  Vaktijdschrift Profiel mei 2021 | door Bas Wolters| door Bas Wolters, Uitgeverij Deviant
 • Compact-methodes voor studenten met minder onderwijstijd
  Vaktijdschrift Profiel februari 2021 – door Bas Wolter, Uitgeverij Deviant
 • Wijze lessen die een educatieve uitgeverij trekt uit de coronacrisis
  Vaktijdschrift Profiel december 2020 | door Bas wolters - Uitgeverij Deviant
 • ‘Studenten willen gezien en gehoord worden’
  Vaktijdschrift Profiel december 2019 | door Erik Ouwerkerk - Uitgeverij Deviant
   
 • Rekenen in het mbo – Tien jaar na de invoering van rekeneisen in het mbo
  Vaktijdschrift Profiel december 2020 – door Annemarie Groot, ECBO
  Over rekenen in het mbo is veel gezegd en geschreven. Maatschappelijke onvrede over het lage rekenniveau van studenten in het mbo leidde ertoe dat het ministerie van OCW ingreep en landelijke rekeneisen introduceerde. We zijn nu tien jaar verder: waar staan we?

Actueel

 • Hoe krijg je jongeren aan het lezen?
  YoungInspiration juni 20, 2021 |
  Dit voorjaar mailde Veerle naar Young Inspiration. Ze vroeg of we konden helpen tijdens haar onderzoek naar leesplezier onder jongeren.
 • (Taal)Lesmateriaal in het kader van het EK voetbal, door het Duitsland Instituut Amsterdam
  DuitslandInstituut juni 2021 |
  Het EK voetbal staat weer voor de deur! In samenwerking met Owen Hulshof hebben wij hierover lesmateriaal ontwikkeld. Naast algemene kennis over #voetbal wordt de sportieve rivaliteit tussen Nederland en Duitsland behandeld en meer informatie gegeven over het #EK 2021. In het lesmateriaal komen tevens alle vaardigheden van de Duitse taal aan bod.

Algemeen

 • Abacus (soroban - telraam) – de eeuwenoude rekenmethode die de hand-hersencoördinatie bevordert en daarmee het herinneringsvermogen 
  BBC Reel 14 april 2021 |  
  De Inspectie wil dat leerlingen beter leren rekenen. In luttele seconden miljardenberekeningen leren maken? En in die vaardigheid (meester)graden behalen? Het kan! Kijk hoe leerlingen in Japan in speciale klassen met de eeuwenoude abacus (soroban-telraam) methode leren werken en razendsnel de moeilijkste berekeningen maken. Ze trainen er hun hand-hersencoördinatie mee en daarmee het herinneringsvermogen. 
  Voor meer zie Wiki
 • Losing languages, losing worlds – eind deze eeuw is 1/5 van alle talen verdwenen, de helft van alle talen loopt gevaar
  CNN vrijdag 16 april 2021 |
  Luister in deze reportage naar voorbeelden van bedreigde talen: zoals de taal van de Potawatomi, een Noord-Amerikaanse inheemse groep, woonachtig in het noordelijk deel van het mid-westen. One fifth of the world’s more than 7,000 languages will be dormant or dead by the end of the century, scientists warn. More than 40% of them are already endangered. And while it may seem misguided to focus on language loss while the planet is suffering during a pandemic, language is more central to our survival as humans than we might think. Within languages lie entire worldviews. And the worldviews that are most in danger of extinction could help show the way out of the biggest crises of our time.
 • Geschiedenis van getallen
  Universiteit Utrecht 30 dec 2007 | door Bart Zevenhek
 • Taal en rekenen voor het MBO
  Wikiwijs |
  Open en gratis lesmateriaal voor taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit lesmateriaal is goed te gebruiken bij les op afstand. 
 • Handige links Taal en Rekenen MBO
  Kennispunt
  Veel partijen werken samen aan of dragen bij aan goed mbo onderwijs. Vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast zijn er diverse websites die mbo-scholen met informatie voorzien of ondersteunen bij de vormgeving van burgerschap. Hieronder een overzicht.
 • ITTA - kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal
  ITTA-website
  ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal en zet zich in voor goede taalvaardigheid voor iedereen. Taalonderwijs is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling op sociaal, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Met onze ervaring en kennis over taalontwikkeling en taalonderwijs willen wij iedereen die sleutel geven: jong én oud, praktisch én theoretisch opgeleiden, Nederlandstaligen en anderstaligen.

2021 

Juni 

 

 • Nieuw instrument kan de screening op taalachterstand bij kinderen nog verder verbeteren
  UMCG Geplaatst op 27 mei 2021 |
  Het gebruik van een nieuwe Early Language Scale kan de screening op taalachterstand bij kinderen van 1 tot 6 jaar, nog verder verbeteren. Dit instrument is gemaakt op basis van 26 mijlpalen in de taalontwikkeling. Dit blijkt uit het proefschrift van promovenda Margot Bochane van het UMCG. Zij promoveert op 2 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Lancering online leerplatform Digi+ : Duits-Nederlandstalig onderwijs voor de basisschool
  Op woensdag 26 mei is het tweetalige online leerplatform Digi+ online gelanceerd. Digi+ is een Duits-Nederlandse digitale leeromgeving voor leerlingen van groep 5 en 6 in Nederland en leerlingen van Klasse 3 en 4 in Duitsland. Op het platform maken leerlingen kennis met de thema's Natuur en Geschiedenis. Tegelijk leren leerlingen spelenderwijs over de buurtaal en de buurcultuur: het Nederlands in Duitsland en het Duits in Nederland. Dit principe noemen we CLIL: Content and Language Integrated Learning.
 • Kinderen zouden veel beter kunnen rekenen, zegt de inspectie 
  NPO radio 1 Vrijdag 9 April 2021 |
 • Veel leerlingen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen | Nieuwsbericht |
  Inspectie van het onderwijs Vrijdag 9 April 2021 |
 • Project ECD bij Curio - werken met één examenorganisatie voor alle sectoren
  Profielactueel 28 mrt 2021 | Door Natasja Oirbans – Mariëtte van Ipenburg

Februari

 • Is het tijd om te stoppen met toetsen?
  Tjipcast 10 febr 2021 | Dominique Sluijsmans

Januari

 • Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid
  ECBO 12 jan 2021 |
  Op verzoek van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS onderzoeken Expertisecentrum ECBO en beleidsonderzoeksbureau Ockham IPS van 2020-2024 samen de implementatie en de effecten van de tien beleidsmaatregelen van het Tel mee met Taal-programma. Op basis daarvan beoordelen de onderzoekers in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma Tel mee met Taal, of de middelen goed worden besteed, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.

2017

 • Passende perspectieven taal: leerroute 1 naar 1S
  SLO 2017 | door Mariëtte Hoogeveen, Annette van der Laan
 • Referentiekader: niveauopbouw en toetslijn
  SLO

2015 

 • Referentieniveaus taal en rekenen
  Rijksoverheid 2015 |
  De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

2014

 • Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen - geldend van 01-08-2014 t/m 31-07-2020
  Rijksoverheid 2014 |

2010

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies