Platform Profiel Actueel

staat-van-het-onderwijs-2023-pagina's-1.jpg

'Inspirerend' | Inspectie kijkt naar benadering Engelse onderwijsinspectie Ofsted

5 jun 2023 | Nieuws

In de Staat van het Onderwijs 2023 richt de Inspectie van het Onderwijs de aandacht op de Engelse onderwijsinspectie Ofsted die sinds enkele jaren een andere benadering van inspectie heeft. In het rapport wijdt de Inspectie onder de kop ‘Inspiratie van over de grens: het schoolcurriculum centraal in het Engelse toezicht’ een passage aan de benadering.

De Inspectie schrijft: ‘In 2017 verlegde de Engelse onderwijsinspectie Ofsted de aandacht van de onderwijsresultaten naar het schoolcurriculum. Het Engelse nationale curriculum is op hoofdlijnen beschreven, in doelen per fase. Het geeft scholen en leraren veel ruimte voor eigen invulling. Engelse scholen moeten kunnen uitleggen hoe zij het nationale curriculum hebben vertaald naar hun schoolcurriculum en waarom zij dat zo gedaan hebben. Het toezicht op het schoolcurriculum is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat een breed en rijk aanbod cruciaal is voor de ontwikkeling en de kansen van leerlingen, met name van leerlingen met een minder stimulerende thuissituatie. Volgens het onderzoek behalen leerlingen betere resultaten voor taal en rekenen-wiskunde als het aanbod breed en rijk is. Het gaat er daarbij vooral ook om dat de vakken/ vaardigheden in samenhang en doelgericht worden aangeboden. De inspecteurs van Ofsted krijgen een intensieve training op het terrein van onder andere cognitieve leerpsychologie, om kenmerken van effectieve lessen te kunnen herkennen. Bij ieder inspectiebezoek onderzoeken de inspecteurs van Ofsted wat de school de leerlingen wil aanbieden (intent), hoe het aanbod aangeboden wordt in de klas (implementation) en welk effect de school hiermee bereikt (impact). De inspecteurs doen met zogenoemde ‘deep dives’ onderzoek naar wat leerlingen op een aantal vakgebieden leren. Deze ‘deep dives’ bestaan uit lesobservaties, inzage in werkboekjes van leerlingen en gesprekken met de leraar en leerlingen. Tijdens zo’n onderzoek kijken de inspecteurs altijd naar het leesonderwijs. Andere te onderzoeken vakgebieden selecteren ze op basis van het gesprek dat ze voeren met de schoolleiding. Sinds 2017 legt de Engelse inspectie in haar toezicht veel minder de nadruk op de centrale toetsen. De uitkomsten van de ‘deep dives’ bepalen grotendeels de beoordeling van het effect van het onderwijs op de kennis en de vaardigheden van de leerlingen. Leraren en lessen inspectie van het onderwijs | de staat van het onderwijs 2023 38 Een van de redenen voor deze keuze is dat centrale toetsen slechts een deel van het curriculum meten. Het in het toezicht centraal stellen van deze toetsen kan leiden tot ‘teaching to the test’ en verschraling van het curriculum. Deze toetsen worden wel gebruikt voor de risico-analyse om vooraf te bepalen wélke scholen er worden bezocht. In de praktijk is er wel een verband; scholen met hoge toetsresultaten hebben in de praktijk ook vrijwel altijd een goede kwaliteit van onderwijs en leerlingen leren daar wat ze moeten leren. Om scholen te helpen bij het inrichten van een goed schoolcurriculum publiceert de Engelse inspectie rapporten, video’s, podcasts en ander materiaal per vakgebied (‘subject reports’), ondersteund door wetenschappelijk onderzoek naar wat effectief is voor het leren van leerlingen.

De Inspectie schrijft verder: ‘Niet alleen de leraar die voor de klas staat is van belang voor de leerlingen, maar ook het aanbod dat de leerling krijgt. Het curriculum is van grote invloed op de leerresultaten van leerlingen (Marzano, 2013; Scheerens, 2013). We hebben echter weinig zicht op het aangeboden curriculum in de scholen.’

Voor alle informatie zie Staat van het Onderwijs 2023 | Rapport | Rijksoverheid.nl

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies