Platform Profiel Actueel

Cover  AO3056.jpg

AO-uitgave ‘Logisch redeneren’ door Wim Weenk & Humphrey van der Laan

17 dec 2018 | Nieuws

Wetenschappers zijn op zoek naar ware en waarschijnlijke kennis. Dat geldt ook voor filosofen die zich verdiepen in het logisch denken en formeel juist redeneren (philosophia = liefde tot wijsheid). Daarbij zijn het wetenschapsfilosofen die kritisch onderzoek doen naar de vooronderstellingen, de methoden en de resultaten van de wetenschappen.
Dit AO laat voorbeelden zien van drie wetenschappelijke methoden: (1) deductie, (2) inductie en (3) abductie. Bij het opdoen van nieuwe kennis en het uitbouwen van wetenschappelijke inzichten zijn dit drie verschillende manieren om tot (voorlopige) waarheden te komen.

Wim (G.W.H.) Weenk en Humphrey G. van der Laan zijn vrienden en schreven onder meer in 1992 samen voor Kluwer bedrijfswetenschappen de vak-uitgave ‘De accountant als ondernemer’, die tot heden nog veel besproken wordt. Beiden kregen tijdens hun studie belangstelling voor filosofie en psychologie. Zij schreven verder samen onder meer de uitgave
‘Leren volgens Griekse wijsgeren’ AO3025 (mei 2016)
‘Bestaat ‘niets’ wel’ AO3039 (juli 2017) en
‘Alles verandert voortdurend’, AO3043 (november 2017). 
Evenals de inhoud van deze AO-uitgave zijn ze een resultaat van hun bijpraat- en schrijfavonden. Ook in deze presenteren zij een klein gedeelte van het resultaat van hun discussies over de inhoud van collegedictaten, boeken en artikelen en eigen ervaring, die zij hier ongedocumenteerd en zonder literatuurlijst weergeven.

Wim (G.W.H.) Weenk begon in 1968 als leraar basis- en voortgezet onderwijs. Hij rondde zijn MO B Pedagogiek af in Nijmegen en zijn doctoraal Sociale Wetenschappen in Leiden. Vanaf 1979 was Wim docent opvoedkunde en didaktiek aan de PABO-Oegstgeest. Van 1988 tot 2012 was hij docent aan de Universiteit Twente, internationaal onderwijskundig adviseur, docententrainer en (mede-)auteur van het boek Project-Led Engineering Education (uitgeverij Lemma, 2003). Van 1990 tot 2011 was hij daarnaast docent en coördinator van Leergangen Bedrijfskunde en afstudeerbegeleider MBA aan de TSM Business School.

Humphrey G. van der Laan studeerde accountancy en recht in Groningen en informatica in Delft en loopt nu colleges (neuro) psychologie en publiceert regelmatig. Hij is als strategisch procesjurist verbonden aan HGL-juristen te Almelo en als zodanig Chief Legal Counselor bij de KMM-groep in Lelystad en doceert ‘Strategisch Recht en Management’ aan haar KMM Academy. Dat oud Romeins recht kan helpen bij het vinden van een redelijke oplossing van huidige problemen, is zijn adagium.

    

Wim Weenk                                    Humphrey van der Laan

Bestel dit AO,

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies