Platform Profiel Actueel

Albeda.jpg

Albeda Startcollege en Aafje gaan meer mensen via een bbl-traject aan werk helpen

3 nov 2019 | Nieuws

Albeda Startcollege en Aafje gaan in samenwerking met het UWV en gemeente(n) nader vorm, inhoud en uitvoering geven aan diverse opleidingstrajecten waarbij onder meer mensen met een uitkering aan het werk worden geholpen door een bbl (beroepsbegeleidende leerweg)-opleiding in te gaan bij Aafje. Daarnaast zullen Albeda Startcollege en Aafje de mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken om entreestudenten door te laten stromen naar een niveau 2 bbl-traject.

Daartoe wordt donderdag 31 oktober in aanwezigheid van wethouder Sven de Langen van de gemeente Rotterdam een intentieverklaring tussen Albeda Startcollege en Aafje ondertekend. De ondertekening vindt plaats bij Aafje Schiehoven op de Hamakerstraat 77 in Rotterdam.

Albeda Startcollege en Aafje werken sinds tweeënhalf jaar samen om entreestudenten de nodige beroepspraktijkervaring te kunnen laten opdoen. Entreestudenten zijn jongeren van 16 jaar of ouder die geen vmbo-diploma hebben gehaald maar wel in staat zijn om in een jaar tijd een entreeopleiding te volgen, praktijkervaring opdoen en een mbo 1 diploma te halen. Daarbij worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding maar wordt uitgegaan van een positieve instelling, motivatie en de talenten van de jongeren. De studenten, die deze bol-opleiding volgen, krijgen vaktheorie en doen praktijkervaring op bij de locaties Schiehoven, Meerweide en Vijf Havens van Aafje. Daarnaast krijgen zij Nederlands, rekenen en loopbaan- en burgerschapslessen.

Aafje

Aafje is een zorgorganisatie, werkzaam op het gebied van thuiszorg in Rotterdam, de BAR-gemeenten, Capelle a/d IJssel en de Drechtsteden. Aafje heeft verpleeg- en verzorgingshuizen in Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Ridderkerk en twee zorghotels, één bij het Franciscus Gasthuis en één bij het Maasstad ziekenhuis. Aafje is een erkend leerbedrijf voor diverse opleidingen in de zorg van mbo 1 t/m 4.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies