Platform Profielactueel
rid.jpg

‘Jeugd-GGZ en dyslexiezorg steeds meer alleen voor de rijken’

17 okt 2016 | Nieuws

Gemeenten beperken steeds vaker de toegang tot de gespecialiseerde behandeling van ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en ernstige dyslexie. Maandenlange wachtlijsten bij zorgaanbieders zijn het gevolg. Ouders en kinderen zitten met hun handen in het haar en zijn intussen bereid om dan maar zelf te betalen. Het Regionaal Instituut Dyslexie (RID) vindt dit onacceptabel, maar vreest dat dit de komende jaren alleen nog maar erger gaat worden.

Zorgplicht

Lex Coene, algemeen directeur van het RID en RIOzorg geeft gemeenten en politiek Den Haag een dringende boodschap: ‘Het gaat intussen economisch weer een stuk beter met Nederland. Laten wij er dan voor zorgen dat onze kinderen zich zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen ontwikkelen. Dit is niet alleen goed voor deze kinderen, het voorkomt ook problemen thuis, op school en op straat. De jeugd heeft de toekomst. Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid oppakken en investeren. De rijksoverheid moet ook zijn verantwoordelijkheid oppakken. Kortom, beter toezicht op de uitvoering van de Jeugdwet is hard nodig.’ Aldus Coene.  

Gemeenten zijn gehouden aan de Jeugdwet. In deze wet staat dat gemeenten een zorgplicht hebben voor hun burgers en ervoor moeten zorgen dat er voldoende zorgaanbod is. Maar dat lukt veel gemeenten niet. Door de krappe budgetten dreigt er elk najaar een patiëntenstop.

Ook zijn er gemeenten die voor een zorgtraject niet genoeg middelen beschikbaar stellen. Hierdoor ontstaat de situatie dat de behandeling nog niet klaar is, maar er geen geld meer is. Dan vinden gemeenten dat ouders de laatste behandelingen maar zelf moeten betalen. Voor de meeste gezinnen is dit niet haalbaar en dus valt er een grote groep kwetsbare kinderen weer snel terug in hun oude klachtenpatroon.

 
 

 
Meer over
 
Stages in zuid
14 okt 2016

Geschikt of Ongeschikt? Oplopende kansongelijkheid bij de beroepspraktijkvorming

Geschikt of Ongeschikt? Oplopende kansongelijkheid bij de beroepspraktijkvorming

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies