Platform Profiel Actueel

stones.jpg

Woorden doen ertoe

1 jun 2022 | Column | Redactie Platform Profielactueel

Woorden doen ertoe. Vraag het aan degenen aan wie de liefde is verklaard, aan hen die we ophemelen en die ons op ons woord vertrouwen. En vraag het aan degenen die gepest worden en bedreigd of uitgescholden, aan hen die keer op keer horen hoe weinig waard ze zijn en ongewenst.

Woorden doen ertoe. Waarom anders met elkaar spreken? Boeken en kranten volschrijven en lezen?

Woorden doen ertoe. We spreken ze de hele dag uit en staan er amper bij stil. We voeden op met woorden en gebaren, geven onderricht, begeleiden en coachen ermee, we luisteren naar wat in de (sociale) media wordt gezegd. Woorden doen ertoe. Als je ziet en leest wat er rondgaat, zijn we getuige van banden die gesmeed worden en verbroken, op basis van woorden.

Woorden kunnen informeren en troosten. En ze kunnen bedreigen en doden. Kwetsen, bedreigen en onwaarheden verspreiden met woorden zijn tot kunst verheven neigingen. De kunst van het onvermogen de ander te zien als jezelf, om in de ander jezelf te zien en te zien hoe afhankelijk je van haar of hem bent.

Vanuit het onbekende opkomend en uitgesproken, verdampen woorden alweer op hetzelfde moment in het licht van de eeuwigheid. Van ruwe klanken naar woorden, in vele talen en dialecten, in een evolutie waarin ze in tal van culturen bijdragen in een continue overdracht, van generatie op generatie. 

Woorden - wát je uitspreekt en, vooral, hoe - kunnen bevrijdend werken of gevangenissen scheppen, niet naar de buitenwereld toe maar in onszelf, de enige plek waar die buitenwereld ontstaat en tot leven komt! Daar en alleen daar kunnen we de wereld verduisteren of tot klaarheid brengen. Daar en alleen daar vinden de woorden hun geboorte en laten we verbinding of de onwil daartoe spreken.

Ons gehoor is een krachtig vermogen, wat er binnenkomt bouwt op of breekt af. 

Leven is als een jonge plant die vraagt om een vruchtbare grond en water – verbindende woorden zijn als helder, fris water.

De werkelijkheid kunnen en mogen we niet ontkennen – de oceaan van liefde, vertrouwen en saamhorigheid kan omslaan in een oceaan van haat, wantrouwen en conflict. Wat er ook gaande is, welk veld willen we in onszelf aanplanten? Welke bron boren we aan? Welke woorden spreken we uit en verspreiden we.

Woorden doen ertoe.

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies