Platform Profiel Actueel

20211023_1218365.jpg

Wat de mens kan motiveren en inspireren | Enkele overwegingen

23 feb 2023 | Column | Ben Claessens | hoofdredacteur-uitgever

Motiveren & inspireren in het (beroeps)onderwijs is het thema van deze uitgave. Waar doelen we dan op? Van belang is dat we zelf gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Vanuit de eigen ervaring en beleving kunnen we ook weer anderen aansporen en aanmoedigen.

Als we spreken over (praktijk)onderwijs staan we voor het vraagstuk hoe de leerling en student te motiveren en te inspireren. Daartoe enkele punten.

  • Leren en werken vanuit verantwoordelijkheidsbesef

Inzicht in de eigen verantwoordelijkheid – voor jezelf en ten aanzien van de omgeving, de samenleving, werk stimulerend en inspirerend. We leven niet alleen voor onszelf. Ieder gaat een eigen pad en tegelijkertijd is het een pad dat we onvermijdelijk elke dag weer delen met anderen. De uitdaging is in al ons handelen rekening te houden met de natuurlijke verbondenheid en samenhang met alles en iedereen.

  • Laat je motiveren en inspireren door jongeren.

Jongeren zitten volop in hun ontwikkeling, fysiek en mentaal. Velen worstelen met vragen over zichzelf, met kwesties thuis en in hun sociale leven en met zorgen rond geld, huisvesting, de toekomst, het klimaat enzovoort. En toch, ze houden zich staande en willen leren. Aandacht voor hen en hun situatie helpt hen en kan jezelf als docent helpen, want ze motiveren en inspireren in hun veerkracht, volharding en wijsheid.

  • Iedere moment is een leermoment

Wees nieuwsgierig. Ieder moment telt, niets is zomaar. Iedere stap die we zetten – bewust of onbewust - is een stap naar iets nieuws. Stap af en toe uit je patroon of conditionering en durf je te laten verrassen. Het is het onbekende wat zorgt voor groei, ervaring en inzicht.

  • Leren is ook afleren

Tot slot. Een van de belangrijkste inzichten die ik heb opgedaan is dat afleren een belangrijke leerweg is. Afstand doen van oude gedachten, meningen, visies, concepten schept ruimte voor het nieuwe. Niets staat vast, alles verandert. Maak meningen en visies niet ‘hard’, besef dat ze afhangen van wat we weten en ervaren en dat dit slechts voor onze situatie geldt. Een ander kan een totale beleving en kennis hebben.

  • Wat we doen krijgt waarde door hoe we iets doen

Leggen we onze ziel in ons werk of handelen we ongeïnspireerd? Nemen we de tijd er kwaliteit in te stoppen. Kwaliteit gaat voor tijd. Leven en werken we naar vermogen? Ligt de zin der dingen niet in de intentie en in wat er voortvloeit uit ons handelen? En handelen we mede ten dienste van het grote geheel waar we deel van zijn. Een uitgangspunt daarbij kan zijn; niemand uitsluiten, niemand achterlaten.

Dank voor het lezen! 

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies