Platform Profiel Actueel

Ben C.jpg

Lessen van een pandemie – coping deel II

19 mrt 2020 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Wereldwijd hebben landen en continenten de grenzen gesloten. Vele honderden miljoenen mensen zitten thuis, werkloos of thuiswerkend. Een deel van de scholieren en studenten volgt afstandsonderwijs. De reisbranche ligt nagenoeg stil. De horeca is deels gesloten. Zieken en ouderen in zorginstellingen ontvangen voorlopig geen bezoek meer. Het maatschappelijke en sociale leven is goeddeels stil komen te liggen teneinde de wereldwijde pandemie die het Coronavirus sinds 1 januari jl. heeft veroorzaakt in te dammen. Een ongekende situatie. Het Corona-virus, een onzichtbaar organisme, regeert. Letterlijk. Laatst schreef ik een column voor onze website en de maarteditie van het vaktijdschrift over het thema ‘’coping deel I’’ (klik hier), het leren en kunnen dealen of omgaan met de omstandigheden, in feite je weg vinden temidden van de weerbarstigheid van alledag. Daartoe zijn we vandaag de dag meer dan ooit uitgedaagd.

Flexibiliteit wordt gevraagd
Bij miljoenen mensen is de agenda overhoop gehaald. Wanneer er zo veel wegvalt en er social distancing, sociale onthouding van eenieder wordt gevraagd, hoe staan we dan in de situatie? Wat doen we? Het gezond verstand regeert volop. Flexibiliteit wordt gevraagd en wordt getoond. Is dat niet ook wat beroepsonderwijs de studenten wil meegeven, het vermogen om te gaan met veranderende omstandigheden? Welnu, het leven zelf, dat per definitie geen moment hetzelfde is, zorgt met het Coronavirus voor een wel heel onverwachte en diepingrijpende wending. Niet naar school kunnen, niet naar de sportvereniging, niet naar het werk. Thuisblijven.

Veerkracht
Ja, bij sommigen is er sprake van paniek. Velen worden geconfronteerd met verlies van werk of werktijdverkorting. Ouderen, de meest kwetsbare groep, krijgen minder bezoek. We weten geen van allen hoe lang het duurt. Het virus stelt de veerkracht van mens en samenleving op de proef maar drukt ons ook met de neus op de feiten rond het thema ‘samen leven’. Wat betekent dat in tijden van crisis? Rekening houden met elkaar, er zijn voor elkaar. Hoe kunnen we de getroffenen bijstaan? We zijn letterlijk teruggeworpen op onszelf en krijgen de kans om ons heen te kijken voor een gedegen heroriëntatie – op ons bestaan en dat bestaan in relatie tot de omgeving, de samenleving.

De democratie wordt getest
Er was de afgelopen jaren onrust over de ondermijning van de democratieën wereldwijd. Nu zijn we grotendeels afhankelijk van de politiek die we in vrijheid hebben kunnen kiezen en van een overheid die onder hun toezicht 24/7 actief is. We hebben een regering die in een goed functionerende samenleving met de democratie als basis doet wat gedaan moet worden, binnen de mogelijkheden die er zijn. Een regering die een beroep kan doen op menskracht en fondsen binnen en buiten de grenzen. Dat is de kracht van een democratie en een sterke band met andere landen binnen een bestel als de EU. Nederland staat er niet alleen voor.

Vertrouwen
Dat geeft vertrouwen. En het isn van belang dat vertrouwen te onderhouden. Door de samenleving waarin we leven te waarderen. Door er te zijn voor de ander. Doo stil te staan bij de vele professionals die doorgaans bijna onzichtbaar en in stilte voor de veiligheid en gezondheid in de samenleving zorgen. Dat tijdens Nieuwjaarsnacht deze hulpverleners worden bekogeld door raddraaiers is dezer dagen surrealistisch. Laten we daar straks, na de pandemie, heel goed bij stilstaan en ons voornemen dat we dat niet meer laten gebeuren! Zij laten zien wat coping als samenleving betekent. Evenals de mensen in de voedingsindustrie, in de landbouw, in de supermarkten, voor wie het werk ook doorgaat. Denk aan de vele tienduizenden docenten die op school op de kinderen van deze mensen passen of thuis zich op online- en afstandsonderwijs hebben gestort. Via Linkedin is de vindingrijkheid en het enthousiaste in het ene na het andere bericht af te lezen. Onvoorstelbaar.

Coping
Wie had gedacht dat, toen ik op 11 februari jl op onze website de eerste column schreef over coping als belangrijk onderwijs- en levensaspect, dat thema zo snel in deze omvang actueel zou zijn. Het wordt volop gepraktiseerd. En het zal voor velen tot de nodige eyeopeners over zichzelf leiden, het zal de samenleving echt veranderen, naar ik hoop in de richting van meer begrip voor elkaar en meer saamhorigheid zonder het belang van de eigen ontwikkeling uit het oog te verliezen. Iets meer ‘wij’ en iets minder ‘ik’ kan geen kwaad. Coping betekent ook anderen in staat te stellen om te kunnen ‘copen’, binnen hun eigen vermogen en mogelijkheden. De ander ‘zien’ en waarderen zoals hij of zij is. Coping betekent je afstemmen op de situatie. En de ander maakt daar onlosmakelijk deel van uit.

 

 
Meer over
 
7 mei 2020

Hoe een onzichtbaar virus de wereld regeert

Hoe een onzichtbaar virus de wereld regeert
15 mrt 2020

Gaat de pandemie het onderwijs transformeren?

Gaat de pandemie het onderwijs transformeren?

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies