Platform Profiel Actueel

8-aa3fa379b01beb4fdca6eb420115e0c7.jpeg

Kabinet, kom met een stabiel coronabeleid. En investeer in ventilatie!

10 jan 2022 | Column | Redactie Profielactueel

Al bijna twee jaar is er tijdens de pandemie sprake van een jo-jo-beleid. De samenleving kent perioden van (gedeeltelijke)opening en slockdowns al naar gelang de graad van besmetting en ziekenhuisopnames. Per 28-11 gold een gedeeltelijke lockdown voor de duur van drie weken vanwege Omicron. En ook na de Kerst waren openingsuren voor horeca, musea, evenementen en sportscholen onderhevig aan restricties. Sinds maart 2020 hebben we te maken gehad met vier of vijf hele of gedeeltelijke lockdowns. De regering zwalkt tussen bescherming van burgers en de zorgsector enerzijds en hoopgeving richting van de samenleving door lockdowns in te stellen of te versoepelen anderzijds. De lessen zouden nu toch duidelijk moeten zijn:

- ongeacht de naam en variant, het virus blijft voorlopig deel van ons leven;
- meer dan ooit is het noodzakelijk een zo stabiel mogelijk overheidsbeleid te realiseren;
- stabiel in de zin van het voorkomen van de enorme schommelingen van een open naar een gesloten samenleving; 
- een beleid waarin sectoren binnen de omstandigheden zoveel mogelijk naar behoren kunnen blijven functioneren;
- het uitgangspunt moet zijn dat mensen zoveel mogelijk in staat kunnen blijven te werken;
- Het dient tevens een beleid te zijn waarin de vrijheid van het individu wordt gerespecteerd;
- de zorgsector verdient een extra beschermingslaag tussen mensen die ziek worden en ziekenhuisopname in. 

Mondmaskers en vaccinatie prima. Maar het huidige beleid waarin theaters, sportscholen, horeca en andere delen van de samenleving genoodzaakt zijn enkele weken te sluiten, daarna de deuren weer kunnen openen en vervolgens weer restricties krijgen opgelegd heeft een zeer destabiliserend en ontmoedigend effect. Met name voor sectoren in de culturele en ontspanningssector die zo belangrijk en onmisbaar zijn voor het mentale en fysieke welzijn van mensen. Er moeten wegen gevonden worden de druk op de zorgsector te ontlasten, door opvang en zorgverlening op andere locaties dan ziekenhuizen. 

Wat zo bevreemd, is dat er tussen een geleidelijk toemende opening en vervolgens weer een (gedeeltelijke) sluiting van die samenleving zo weinig lijkt te gebeuren, behalve dan de inspanning mensen gevaccineerd te krijgen en miljarden aan steun in diverse sectoren te pompen, behalve dan de zorgsector. Eveneens opmerkelijk is dat met name een belangrijk instrument ter preventie in de schaduw blijft, namelijk de ventilatie van ruimtes, iets wat tot zo'n 70% de lucht kan zuiveren van een virus. Lees:

  • Why ventilation (opening windows) Is a Key to Reopening Schools
    New York Times 26 februari 2021 |
  • Ventilatie en luchtreiniging
    RIVM Woensdag 8 December 2021 |

De minister van OCW stelde dit jaar 8,5 miljard voor onderwijs in het vooruitzicht. O.m. voor het inhalen van leerachterstanden. Waarom maken we daarvan niet een half miljard vrij om alle scholen in het land te voorzien van adequate anti-corona ventilatie? Zodat deze achterstanden worden beperkt! En waarom van de tientallen miljarden aan bedrijfssteun niet ook enkele miljarden vrijmaken voor subsidie voor ventilatie-apparatuur in horeca, kunst&cultuur en ondernemingen. En de bouw van productielijnen voor deze apparatuur? En waarom laten we die ventilatietechnologie dan niet ook op grote schaal via stageplaatsen techniek met name door studenten beroepsonderwijs installeren? Over transitie, het openhouden van de samenleving en bevordering van welzijn gesproken.

Het coronavirus is ‘airborne’, wordt via de lucht overgedragen. Een goede ventilatie kan dit in hoge mate voorkomen. In het Verenigd Koninkrijk publiceerde de overheid een onderzoeksrapport over het belang van ventilatie om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Goede ventilatie zou de kans op verspreiding met circa 70% kunnen reduceren.

Het RIVM stelt: ‘Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Het helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Ventileren is het 24 uur per dag verversen van de binnenlucht met verse buitenlucht. De verse buitenlucht vervangt steeds een deel van de lucht in huis die vervuild is door bijvoorbeeld fijnstof en vocht.’

In april 2021 publicerdeen we er al over: In Nederland zocht basisschool Henri Dunant naar een ventilatie-oplossing en vond die in ‘Droid Robin’, een ‘ventilatiekast’ die binnen een halve dag in een klaslokaal kan worden geplaatst. Het is een samenwerking tussen conceptontwikkelaar 2blueconomy en binnenklimaatexpert Zehnder en kan zowel gekocht als gehuurd worden.

‘Het idee voor Droid Robin ontstond jaren geleden, toen mijn vader in een artikel las dat de ventilatie-eisen voor een Nederlandse varkensstal nog strenger zijn dan die voor een klaslokaal’, vertelt Sigrid Koekkoek van 2blueconomy. ‘Dit is onbegrijpelijk als je bedenkt dat verse lucht essentieel is voor de concentratie en daarmee schoolprestaties van kinderen. Veel basisscholen zijn zich bewust van de slechte kwaliteit van het binnenklimaat. Toch wordt er maar zelden actie ondernomen door een tekort aan budget en tijd. Gelukkig wijst onze pilot op basisschool Henri Dunant uit dat de oplossing simpel, snel en betaalbaar kan zijn.’

Droid Robin is een binnenklimaatoplossing waarmee op een duurzame manier de luchtkwaliteit in de klas verbeterd wordt. Erik van Dongen van Zehnder legt uit: ‘Een raampje opendoen, is niet voldoende om de lucht in de klas goed te houden. Bovendien leidt het tot energieverspilling en ongemak door geluid en kou van buiten. Daarnaast wil je in tijden van COVID-19 niet dat aerosolen met potentieel gevaarlijke virusdeeltjes in het klaslokaal blijven hangen. Het continu afvoeren van vervuilde lucht en toevoeren van verse lucht verkleint de besmettingskans enorm. Met veel leerlingen in een relatief kleine ruimte, is continue luchtverversing nodig.’

Waarom is er nog altijd geen grootscheeps renovatieprogramma om niet alleen scholen maar ook winkels, theaters, musea en organisaties van goede ventilatie te voorzien? Ventilatie en daarmee de luchtstroom kunnen met tamelijke eenvoudige apparatuur zo worden gereguleerd dat een klas cq een ruimte in hoge mate goed geventileerd en coronavrij is.

Een goed opgezet en gecoördineerd en door het rijk gefinancierd programma zou een enorme impuls kunnen geven aan de veiligheid van binnenruimte-activiteiten. Het programma zou veel studenten techniek in het beroepsonderwijs een stage- en leerwerkplek kunnen bieden.

Foto: De ‘Droid Robin’ ventilatiekast

 

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies