Platform Profiel Actueel

profielcover_nieuws.jpg

Hoogste tijd voor een Instituut Verduurzaming Beroepsonderwijs

26 jan 2021 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Dit is een geacutaliseerde versie van een column uit sept 2020

Beroepsonderwijs bereidt voor op leven en werken in de samenleving. In die samenleving neemt de roep om verduurzaming van beleid, van productie, van ontwerp en bouw toe. Het besef groeit dat de opwarming van de aarde een leefbare toekomst voor toekomstige generaties bedreigt en dat we nu kunnen en moeten handelen. Experts wijzen op de gevolgen: extremer weer, verhoging van de zeespiegel, meer droge regio’s in de wereld, met uitsterven bedreigde dieren- en plantensoorten. De planeet staat onder druk en rond 2050 leven we met ruim 8miljard mensen in deze wereld. Dit alles kan en mag ook het beroepsonderwijs als poort naar de samenleving voor honderdduizenden jongeren rniet onberoerd laten. Een duurzame wereld kan niet zonder duurzaam beroepsonderwijs – het is de slogan van Platform Profielactueel. Het is de hoogste tijd voor een overheidsinstituut dat zich richt op de activering, het onderzoek en de toepassing van duurzaamheid in het beroepsonderwijs. En laat de organisatie DuurzaamMBO, een partner van Platform Profielactueel, onder de bezielende leiding van initiator, Rob de Vrind (Koniing Willem I College) hier het voortouw in nemen.

Alle opleidingen dienen een transformatie te gaan en te voldoen aan duurzaamheidseisen – van de bakkersbranche tot de reissector en van de bouwsector tot de agrarische cultuur. Alle sectoren hebben wel op een of andere manier te maken met grondstoffen, hergebruik, reizen, materialen, afval, levering, transport enzovoort en in al die onderdelen zitten aspecten die voor verduurzaming in aanmerking kunnen komen. Denk ook aan het woon-werkverkeer van docenten en studenten. Aan de transportmiddelen, de nieuwbouw en renovatie van scholen zelf.

Alles dient onder de loep te worden genomen en voor alle opleidingen, voor alle zakken rond onderwijs en school dienen verduurzamingsplannen te worden opgesteld. En uitgevoerd. Dit nieuwe centrum dient de laatste stand van zaken van alle branches van bedrijfsleven en (semi)overheid waartoe beroepsonderwijs opleidt te verzamelen, te actualiseren en te helpen implementeren in de opleidingen. En het dient zelf mede een deel van te worden van de motor die zorgt voor innovatie in verduurzaming van de samenleving. Het dient een kennisinstituut en adviesorgaan te zizjn, een organisatie dat als spil in het web van stakeholders kan functioneren. 

Overigens dient hier sociale duurzaamheid bij betrokken te worden - de wijze waarop we de gemeenschap inrichten, de omgang met elkaar, de vrijheid va het individu versus de regels en afspraken in die samenleving. Maar ook werken aan gelijkheid en diversiteit en het tegengaan van armoede en discriminatie. Alles gericht op het realiseren en streven naar een leefbare toekomst. Immers met een planeet onder druk en een bevolking van ruim 8 miljard in 2050 zullen we over de grenzen heen moeten kijken naar de verdeling van ruimte, drinkwater, voedsel enz. 

Zie verder onze webpagina THEMA Verduurzaming&(Beroeps)onderwijs met o.m.

 • Wereldleiders beloven snellere aanpassing aan klimaatverandering op Nederlandse top - Climate Adaptation Summit 2021 - Online worldwide 25-26jan 2021 |
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 25-01-2021 | Meer dan dertig wereldleiders hebben vandaag hun steun uitgesproken om de komende tien jaar serieus werk te maken van klimaatadaptatie. Daarmee moet onze leefwereld beter bestand worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hevige regenval, toenemende droogte en hitte. 
 • IMF en Wereldbank zien klimaat als leidraad voor handelen
  NOS 25 jan 2021 |
 • Secretaris-Generaal MinEZ Ongering: ‘Toekomstbestendige economie vraagt veel meer aandacht voor verduurzaming’
  Rijksoverheid Nieuwsbericht | 21-01-2021
  We moeten veel meer aandacht besteden aan de verduurzamingsopgave om de Nederlandse economie en het verdienvermogen toekomstbestendig te maken. We staan hierbij voor de uitdaging om de doelen op de korte en de lange termijn beter bij elkaar te brengen. Investeringen in het kader van economisch herstel na de coronacrisis kunnen een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Dit schrijft secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar nieuwjaarsartikel, dat vandaag verschijnt in Economisch Statistische Berichten (ESB).
 • Climate change will cause a shift in Earth's tropical rain belt — threatening water and food supply for billions, study says
  CBS News 24 jan 2021 | by Bill Cohen
  By 2100, billions of people are at risk of facing more flooding, higher temperatures and less food and water. A new study published in "Nature Climate Change" found that the climate change will cause the Earth's tropical rain belt to unevenly shift in areas that cover almost two-thirds of the world, potentially threatening environmental safety and food security for billions of people.
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies