Platform Profiel Actueel

Afbeelding1.jpg

De klokkenluidersaffaire bij het College voor….de Mensenrechten

2 jul 2023 | Column | Redactie Platform Profielactueel

In mei jl kwam naar buiten dat het College voor de Mensenrechten, dat oordeelt over discriminatieklachten, in een bestuurlijke crisis verkeert. Vier van de acht collegeleden hebben bij het ministerie van Justitie melding gedaan van intimidatie, discriminatie en vriendjespolitiek door voorzitter Jacobine Geel. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming stelde vervolgens een onderzoekscommissie aan onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager.

Weerwind voor Rechtsbescherming heeft nu zijn invloed aangewend om de bestuurlijke impasse bij het College voor de Rechten van de Mens te doorbreken. Twee klokkenluiders krijgen voorlopig hun salaris doorbetaald en een interim-voorzitter moet ervoor zorgen dat er weer besluiten kunnen worden genomen.

We kunnen namen plakken op instituten en instellingen zoveel als we willen. Overal waar mensen (samen)werken ontstaan spanningen en vindt misbruik plaats op velerlei manieren. Dat misbruik komt ergens vandaan. We weten dat machtsmisbruik in huiselijke sfeer een grote rol speelt, in fysieke en in mentale zin. Het Nederlands Jeugd Instituut:

‘In 2022 gaf 25 procent van de 16- tot 18-jarigen in de afgelopen 12 maanden aan slachtoffer te zijn geweest van één of meer vormen van huiselijk geweld en 16 procent van de 18- tot 24-jarigen. Voor alle vormen van huiselijk geweld geldt dat jonge vrouwen in 2022 vaker slachtoffer waren dan jonge mannen. Onder de 16- 18 jarigen zegt 29 procent van de meisjes en ruim 20 procent van de jongens slachtoffer geweest te zijn van één of meer vormen van huiselijk geweld.’

Dat zijn enorme aantallen! Huiselijk geweld kan deels voor de buitenwereld verborgen blijven maar meestal niet, geweldplegers openbaren het ook elders. En bij slachtoffers heeft geweld een vormend effect in hun ontwikkeling en in de persoonlijkheid, wat zich vervolgens ook weer uit op latere leeftijd.  

Overal waar mensen zijn, brengen ze hun bagage mee. Bij de politie, het rechtssysteem, het leger, het onderwijs, de Kerk, sportorganisaties, de media en de politiek. En ook bij het College voor de Mensenrechten.

Lees ook onze uitgave

 

 

 
Meer over
 
7 okt 2023

2023 Nobel Peace Prize | Narges Mohammadi, women's rights activist jailed in Iran

2023 Nobel Peace Prize | Narges Mohammadi, women's rights activist jailed in Iran

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies