Platform Profiel Actueel

un x.jpg

Internationale Vrouwendag – nog altijd wordt vrouwen hun geboorterecht onthouden

8 mrt 2018 | Nieuws

Pas 100 jaar geleden kregen vrouwen kiesrecht. Kennen we vrouwelijke componisten, schilders en schrijvers uit vorige eeuwen? Eeuwenlang leefden vrouwen over de hele wereld in een minderwaardige positie en in onze tijd is het op veel plaatsen niet anders, ook in het ons zo welvarend Europa. 

Het doel van Internationale Vrouwendag is aandacht te geven aan vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie. Prijzenswaardig maar goed beschouwd is het een absoluut droef en gênant thema, die inzet en inspanning om anno 2018 een samenleving te krijgen waar vrouwen gelijkwaardig behandeld worden. We spreken in onze tijd van beschaving en van een hoog ontwikkelde samenleving. Maar als het aankomt op fatsoenlijk gedrag jegens vrouwen, ze zonder om wegen behandelen zoals mens-zijn betaamt, dan leven we op veel plaatsen in de wereld nog in de middeleeuwen, ja in de prehistorie.

Ik zie de logica niet van culturen waar men hoog op geeft, ja alles in het teken staat van democratie, socialisme en religie en terzelfdertijd geen oog heeft voor de positie, de noden, talenten en rechten van vrouwen. Een religie die mensen hun waardigheid en geboorterechten ontzegt, is geen religie maar een menselijke vergissing. Om dat te vieren, ga je niet naar een kerk of een moskee lijkt me. Geloof is de viering van absolute gelijkwaardigheid en gelijkheid.

Neem alleen al de zwaar onderdrukte positie van miljoenen vrouwen jonger dan 18 jaar.

•            De helft van al het seksueel geweld is gericht tegen meisjes onder de zestien jaar.

•            Elke dag worden 33.000 minderjarige meisjes gedwongen te trouwen.

•            Wereldwijd kunnen 32 miljoen meisjes niet naar de basisschool.

•            Meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen zijn besneden.

In eigen omgeving valt evenzeer nog een wereld te winnen. Op de ranglijst voor landen met gelijkheid tussen mannen en vrouwen zakte Nederland eind 2017 van de 16de naar de 32ste plaats. De ongelijkheid in inkomen en politieke macht is hier zelfs toegenomen, blijkt uit uit de lijst van het World Economic Forum. Uit cijfers van Movisie blijkt dat van alle vrouwen en mannen tussen de 18 en 70 jaar  45% ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld! 

Overal ter wereld worden tal van domeinen en posities nog altijd beheerd door mannen. Vaak met geweld en onderdrukking. Sprekend over cultuur, religie en mannelijkheid. Als we het hebben over gelijkwaardigheid, zijn het doorgaans de vrouwen die zich ‘gelijkwaardig’ moeten tonen. Je ziet afbeeldingen van gespierde en feministische vrouwen. Dat is uitermate triest. Daarmee wordt de kwestie van de verkeerde kant benaderd. Niet zozeer de vrouwen, maar vooral mannen hebben zich te ontwikkeld en hun conservatieve inzichten bij te stellen. Niet de vrouwen zijn het die hun rechten moeten opeisen zoals al eeuwen het geval is maar, integendeel, het zijn mannen die de ruimte moeten vrijmaken voor vrouwen door hun geboorterecht te erkennen. Het geboorterecht te zijn wie ze kunnen en willen zijn. Het geboorterecht de eigen aangeboren vermogens en talenten te ontwikkelen. Het geboorterecht zelf keuzes en carrière te maken. Het geboorterecht de eigen religie en partner te kiezen. Het blokkeren van vrouwen in  hun ontwikkeling omdat het past in ‘de cultuur of traditie’ heeft enkel te maken met een masculiene en patriarchale visie en is in feite een ontkenning, ja het geweld aandoen van de natuurlijke oerwetten. Namelijk, heel eenvoudig, dat geen mens meer of minder is dan ander.

Ben Claessens, hoofdredactie ProfielActueel

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies