Platform Profiel Actueel

Loverboys gaan digitaal

’Loverboys gaan digitaal’’ – de nieuwste uitgave van AO

16 sep 2014 | Nieuws

In de reeks Actuele Onderwerpen voor scholen en bibliotheken verschijnt deze maand uitgave nr 3005 met als titel “”Loverboys gaan digitaal’’. Minister van Veiligheid en Jusititie I.W. Opstelten zegt hierover in de uitgave: “De aanpak van mensenhandel is een prioriteit omdat het een zeer ernstig misdrijf betreft, dat een grote inbreuk maakt op de mensenrechten en leidt tot mensonterende omstandigheden. Loverboys zijn in feite mensenhandelaren die gebruikmaken van een specifieke werkwijze van inpalmen en verleiden van slachtoffers om ze vervolgens uit te buiten. Bij slachtoffers van loverboys gaat het om jonge en – in veel opzichten extra - kwetsbare slachtoffers. Ik ben daarom van mening dat de aanpak van de loverboy-problematiek bijzondere aandacht verdient door middel van de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan.” Aldus de Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten. In een actieplan van het Rijksbeleid tegen loverboys wordt uitgegaan van de 3 P’s: Prevention (preventie), prosecution (opsporing en vervolging van daders) en protection (bescherming en opvang van slachtoffers).

In dit AO wordt aandacht geschonken aan de oorzaken en de dramatische gevolgen van de vorm van mensenhandel die we aanduiden met Loverboys, personen die jonge meisjes en vrouwen inpalmen met beloften en complimenten, hen vervolgens van hun persoonlijke vrijheid en integriteit beroven en hen – soms jarenlang - misbruiken door hen tot prostitutie te dwingen. De moderne ontwikkeling is dat het internet nu meer en meer een sleutelrol speelt bij het rekruteren van slachtoffers van loverboys en het aanbieden van hun diensten. Een van de organisaties die zich inzet voor de preventie van Loverboys en de behandeling van slachtoffers is Scharlaken Koord. De samenleving en vooral onderwijs, politie en hulpverlening hebben een rol in de aanpak ervan. Maatregelen moeten zich richten op – bijvoorbeeld - de voorlichting van potentiële slachtoffers en direct betrokkenen, de verbetering van de aanpak van loverboys door de ontwikkeling van innovatieve methoden en door meer gebruik te maken van de hulp van burgers en op de verbetering van de zorg voor slachtoffers. Meer informatie over en het bestellen van dit AO?

Klik hier.

 
 

 
Meer over
 
Bron: Rathenau Instituut
23 jun 2015

Rathenau Instituut: Scholing in e-skills bittere noodzaak

Rathenau Instituut: Scholing in e-skills bittere noodzaak

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies