Platform Profiel Actueel

03 foto cover.jpg

Rekenkamer | 'Extra € 1,6 miljard verkleint achterstanden studenten niet’

18 feb 2024 | Column | Redactie Platform Profielactueel

De Rekenkamer: ‘Ons onderzoek Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs – wat zeggen data en praktijk? is op 14 februari 2024 gepubliceerd en aan het parlement aangeboden. Uit het onderzoek blijkt dat het bewijs ontbreekt dat de huidige stimuleringsmaatregelen van de minister van OCW de ongelijke kansen in het mbo terugdringen.’

 Rekenkamer wilde weten wat de maatregelen en het extra geld van de minister - € 1,6 miljard – om kansenongelijkheid weg te werken hebben opgeleverd voor mbo-studenten over de periode 2019-2022. De Algemene Rekenkamer ziet - ondanks de forse investering de afgelopen periode - niet dat de achterstanden zijn verkleind. ‘We concluderen dat de minister van OCW niet weet of het de goede kant op gaat met de gelijke kansen van mbo-studenten in het algemeen en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. Ook de besturen van mbo-instellingen weten dit niet’, zo schrijven ze in het rapport. De Rekenkamer heeft geen bewijs kunnen vinden dat de ongelijke kansen in het mbo zijn teruggedrongen.

Geen helder beleid
Het onderzoek laat volgens de Rekenkamer zien dat veel studenten tevreden zijn over het mbo. De minister versterkt de positie van studenten in het mbo en maakt het voor hen gemakkelijker via studiefinanciering en een OV-kaart. Mbo-instellingen hebben ook extra geld ingezet voor meer leermiddelen en personele inzet om achterstanden weg te werken. Dat heeft enig effect, maar door de bestaande afspraken en gebrek aan informatie is niet duidelijk hoeveel. Voor de komende jaren is weer extra geld uit de OCW-begroting beschikbaar voor het terugdringen van kansenongelijkheid. De minister geeft onvoldoende aan het mbo aan wat dit geld moet opleveren. 

Enkele conclusies:

  • Ondanks maatregelen en geld van de minister van OCW lijken achtergrond en thuissituatie van mbo-studenten nog steeds van invloed op hun onderwijsresultaten.
  • De minister van OCW  weet niet hoe groot het probleem van kansenongelijkheid in het mbo is. Voor de komende jaren heeft de minister de prioriteiten en doelstellingen niet concreet gemaakt. De scholen hebben de vrijheid een eigen aanpak te kiezen.
  • Minister geeft onvoldoende richting aan gelijkekansenbeleid
  • Minister heeft te weinig zicht op voortgang gelijke kansen
  • Het is zaak dat de minister en bestuurders van mbo-scholen gezamenlijk richtinggevende kaders opstellen voor de invulling van het gelijkekansenbeleid binnen mbo-scholen.

Bron: De Algemene Rekenkamer

Download Rapport van de Rekenkamer | 90 pagina's | 3,6 MB Rapport | 14-02-2024

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies