Platform Profielactueel
foto.png
Terug naar overzicht
Dossier Overheid & bedrijfsleven
Laatst bijgewerkt op 2 dec 2017
 
Veelzijdiger onderwijs dankzij keuzedelen
Toegevoegd op 2 feb 2017
Sinds 1 augustus 2016 is de kwalificatiestructuur van mbo-scholen herzien. Een nieuwe toevoeging aan het curriculum vormen de zogeheten keuzedelen. Waarom zijn die eigenlijk ingevoerd? En hoe ervaren scholen de veranderingen? 'De keuzemogelijkheden voor de studenten zijn toegenomen, maar de administratieve belasting ook.' Profiel belicht de praktijk en het beleid.
Veelzijdiger onderwijs dankzij keuzedelen
Houd hoogwaardig vakmanschap voortdurend op peil
Toegevoegd op 8 dec 2016
Ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt doen een groot beroep op flexibiliteit en lerend vermogen. Vooral middelbaar opgeleiden zijn kwetsbaar door hun arbeidsmarktpositie en geringe scholingsdeelname in het kader van een leven lang leren. In oktober 2016 publiceerde de Onderwijsraad het advies 'Vakmanschap voortdurend in beweging' dat zich richt op een betere aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, zowel aan het einde van initiële opleidingen als erna, via een leven lang leren. In deze bijdrage beschrijven we de hoofdpunten uit dit advies.
Houd hoogwaardig vakmanschap voortdurend op peil
Intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo
Toegevoegd op 3 nov 2016
De afgelopen jaren heeft het mbo zich flink ingespannen om het niveau van het taal- en rekenonderwijs omhoog te krijgen. Op alle fronten is dan ook vooruitgang geboekt. Al heeft vooral het rekenonderwijs nog extra aandacht nodig. Profiel nam een kijkje in de praktijk en bij de beleidsmakers.
Intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo
Masteropleiding stimuleert professionalisering
Toegevoegd op 6 okt 2016
De afgelopen jaren volgden dertig docenten van het Nova College uit Noord-Holland een masteropleiding. Dat betekende voor hen zelf, maar ook voor hun teams en het roc als geheel, een grote stimulans. 'Het is goed dat de school nu meer mensen met een onderzoekende houding telt.'
Masteropleiding stimuleert professionalisering
Examinering in de beroepspraktijk doorgelicht
Toegevoegd op 8 sep 2016
In het mbo leggen studenten een deel van hun examen af in de beroepspraktijk. Daarbij dienen zich bij de examenvoorbereiding allerlei praktische vragen aan.
Examinering in de beroepspraktijk doorgelicht
Inzet op teamniveau is bepalend voor het succes
Toegevoegd op 30 aug 2016
Om in aanmerking te komen voor de resultaatafhankelijke beloning van het ministerie van OCW voor betere resultaten voor de bpv moe(s)ten mbo-instellingen voor 1 september 2016 hun verbeterplan bpv indienen.
Inzet op teamniveau is bepalend voor het succes
Maatregelen om kansongelijkheid te beperken
Toegevoegd op 9 aug 2016
Dit artikel is de laatste bijdrage in een reeks van drie artikelen in vakblad Profiel, gebaseerd op een recent onderzoek (Van der Velden 2015), waarin aandacht wordt gevraagd voor verschillen in studiesucces van jongens en meisjes in het mbo, hbo en wo.
Maatregelen om kansongelijkheid te beperken
De jongens tegen de meisjes
Toegevoegd op 8 aug 2016
De laatste jaren is het achterblijvende studiesucces van jongens een hot item in het (inter) nationale onderwijsdebat. Onderzoek naar prestatieverschillen tussen jongens en meisjes heeft zich tot dusverre echter vooral gericht op het primair en voortgezet onderwijs.
De jongens tegen de meisjes
Gevraagd: steun, sturing en inspiratie voor rijpend brein m/v
Toegevoegd op 7 aug 2016
Een leidende visie in het mbo onderwijs is dat de student moet leren om de regie over het eigen leerproces te nemen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat veel studenten nog niet de vaardigheden hebben verworven die voor effectief studeren nodig zijn.
Gevraagd: steun, sturing en inspiratie voor rijpend brein m/v
Hoe kun je studenten (en anderen) beter maken
Toegevoegd op 6 aug 2016
Scholen kunnen meer doen om leerlingen te helpen na te denken over hun eigen leven- hun carrière, hun verlangen naar intimiteit en familie, hun ideeën over een productief en zinvol leven.
Hoe kun je studenten (en anderen) beter maken
Kwaliteitsplannen: Hoe zorg je voor effectieve invoering?
Toegevoegd op 2 dec 2015
Het afgelopen jaar volgde mbo-vaktijdschrift Profiel in elke uitgave de voortgang van het proces rond de implementatie van de Kwaliteitsafspraken die zijn gemaakt tussen het ministerie van OCW en de mbo-instellingen.
Kwaliteitsplannen: Hoe zorg je voor effectieve invoering?
Kwaliteitsplannen zijn van een hoog niveau
Toegevoegd op 4 nov 2015
‘De scholen pakken de Kwaliteitsafpraken buitengewoon serieus op. We zijn aangenaam verrast door de kwaliteit van de plannen die zijn ingeleverd.´
Kwaliteitsplannen zijn van een hoog niveau
Kwaliteitsafspraken ondersteunen de transitie in het mbo
Toegevoegd op 2 nov 2015
Onderwijskwaliteit is al enkele jaren zijn thema. Eerst zat hij in de rol van ontwerper van beleid vanuit het ministerie van OCW en nu met de voeten in de klei bij de ROC van Amsterdam en de ROC van Flevoland.
Kwaliteitsafspraken ondersteunen de transitie in het mbo
Naar een meer proactief onderwijs
Toegevoegd op 1 nov 2015
Per 1 april trad Inge Vossenaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in dienst als directeur Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Haar directie bevindt zich in het centrum van een krachtenveld dat wordt bepaald door politiek, onderwijs en werkgevers.
Naar een meer proactief onderwijs
Kwaliteit begint bij jezelf
Toegevoegd op 7 okt 2015
In vijf edities van Vakblad Profiel komen docenten en managers uit het mbo dit voorjaar aan bod over de Kwaliteitsafspraken 2015-2018, meer in het bijzonder over hoe zij werken aan kwaliteit in hun werk. Vakblad Profiel en de
projectgroep Kwaliteitsafspraken 2015-2018, directie MBO van het ministerie van OCW werken hiervoor samen.
Kwaliteit begint bij jezelf
Strakke afspraken met de leerbedrijven
Toegevoegd op 9 jun 2015
In dit artikel komen in het kader van de kwaliteitsafspraken de thema’s professionalisering en de beroepspraktijkvorming (bpv) aan bod.
Strakke afspraken met de leerbedrijven
Studiewaarde beloont betere resultaten
Toegevoegd op 8 apr 2015
De indicator Studiewaarde is een stimulans voor instellingen om meer studenten dan voorheen te begeleiden naar een zo
hoog mogelijk diploma: betere resultaten voor studiewaarde worden beloond.
Studiewaarde beloont betere resultaten
Elke innovatie begint met een droom
Toegevoegd op 12 mrt 2014
Taal en rekenen zijn belangrijk maar er is nog iets anders nodig: 21st century skills, astronautenvaardigheden!
Elke innovatie begint met een droom
OCW zet in op standaardisering
Toegevoegd op 22 sep 2013
In 2013 beoordeelde de onderwijsinspectie 38 mbo-opleidingen als ‘zeer zwak’, bij 85 mbo-opleidingen was de kwaliteit van de examinering onder de maat.
OCW zet in op standaardisering

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies