Platform Profielactueel
Hogeschool Utrecht en ProfielActueel
Terug naar overzicht
Dossier Publicaties Masteronderzoek
Laatst bijgewerkt op 24 aug 2016
 
Onderzoek Hanan Nhass KIS - Shame sexting
Toegevoegd op 1 mrt 2019
Tienermeiden met Marokkaanse roots hebben vaker en meer last van shame sexting dan meiden van Nederlandse afkomst. KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving)-onderzoeker Hanan Nhass vroeg zich af hoe zij het beste geholpen kunnen worden wanneer uitdagende foto’s of video’s zonder hun toestemming doorgestuurd worden met als doel om hen aan de schandpaal te nagelen. Ze concludeert dat hulpverleners de individuele geloofsbeleving van een ‘geshamed’ meisje over het hoofd zien.


Onderzoek Hanan Nhass KIS - Shame sexting
Studie Entree en niveau 2 Research Lab van mboRijnland
Toegevoegd op 3 feb 2019
In de opleidingen Entree en niveau 2 in het mbo stoppen veel studenten voortijdig met hun studie. Dit kan komen door de schoolse manier van opleiden. Daarom ontwikkelde mboRijnland in samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis Gouda en reïntegratiebedrijf DZB in Leiden een brede en praktijkgerichte onderwijsroute: Start Up 1-2. Deze nieuwe leerroute is in september 2017 met 35 studenten van start gegaan en onderzoekend gevolgd door Research Lab van mboRijnland. Het blijkt dat zowel studenten als docenten positief zijn over deze onderwijsvorm.

Jantje Timmerman is onderzoeker en onderwijsadviseur, Erica Wijnands is docent-onderzoek en docent verpleegkunde
Studie Entree en niveau 2 Research Lab van mboRijnland
Masterstudie van Debby Peter, Jac Rijnen
Toegevoegd op 10 jun 2018
Beroepen veranderen of verdwijnen en er komen nieuwe beroepen bij. Dit vraagt om vaardigheden waarmee iedereen kan meebewegen in deze samenleving. De zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden. Maar hoe weet je nu dat de studenten
voldoende voorbereid de arbeidsmarkt op gaan? Hoe maak je dat meetbaar en inzichtelijk?
Een bijdrage van Debby Peter, Jac Rijnen. De auteurs doceren verpleegkunde op het Summa College in Eindhoven en
zijn student Master Leren & Innoveren aan Fontys Hogescholen
Masterstudie van Debby Peter, Jac Rijnen
Masterstudie J. Rijnders Summa College - Zelfregulatie in de steigers
Toegevoegd op 6 mei 2018
In deze bijdrage staat de wijze waarop de docent de zelfregulatie van de student kan bevorderen centraal.
Links
Klik hier voor de bijdrage. 
Masterstudie J. Rijnders Summa College - Zelfregulatie in de steigers
Masterstudie Debby Peter, Summa College - Peer feedback
Toegevoegd op 1 mei 2018
Peer feedback leidt tot kritisch denken, geïnformeerde besluitvorming en stimuleert elkaar te helpen (Baeten, 2016; Van Popta, Kral, Camp, Martens & Simons, 2017). Om hieraan te voldoen, implementeerde een opleiding voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) peer feedback als een leerstrategie. Studenten lijken om diverse redenen niet echt gemotiveerd om peer feedback te gebruiken. docent verpleegkunde op het Summa College in Eindhoven en student Master Leren & Innoveren aan Fontys Hogescholen.

Debby Peter, docent verpleegkunde op het Summa College in Eindhoven en student Master Leren & Innoveren aan Fontys Hogescholen
Masterstudie Debby Peter, Summa College - Peer feedback
Masterstudie Leontien Kragten ROC MN - Excelleren in een passende omgeving
Toegevoegd op 2 feb 2017
Excelleren in een passende omgeving:

Bevordering van excellentie in het onderwijs is in Nederland al langer "hot", maar niet in het mbo. Daar komt verandering in. Veel scholen, waaronder ROC Midden Nederland (ROCMN), vroegen subsidie aan om uitdagende programma's te realiseren voor studenten die meer willen.
Masterstudie Leontien Kragten ROC MN - Excelleren in een passende omgeving
Masterstudie Johan Crielaard ROC A12 - Werken in een innovatieve beroepsomgeving
Toegevoegd op 8 dec 2016
Werken in een innovatieve beroepsomgeving:

Machines van de toekomst vragen om vaardigheden van de toekomst. Deze vaardigheden hebben een centrale plaats in het beroepsonderwijs van de afdeling Mechatronica van ROC A12.
Masterstudie Johan Crielaard ROC A12 - Werken in een innovatieve beroepsomgeving
Mbo-docenten presenteren resultaten uit onderzoek in vakblad Profiel
Toegevoegd op 30 aug 2016
In deze rubriek laten we uit het hele land docenten aan het woord die in het kader van de ontwikkeling van hun persoonlijke professionaliteit een masteropleiding volgen en als onderdeel daarvan onderzoek doen. Onderzoek is bij uitstek een middel om vraagstukken in de eigen onderzoekspraktijk eens van een andere kant te bekijken of beter te onderbouwen.
Mbo-docenten presenteren resultaten uit onderzoek in vakblad Profiel
Masterstudie Rianne Banning - De proeve van bekwaamheid
Toegevoegd op 29 aug 2016
Maak standaarden voor beoordelaars eenduidiger:

Veel mbo-instellingen werken ermee: de proeve van bekwaamheid. Met dit exameninstrument beoordelen praktijkexaminatoren van een bedrijf of instelling in de beroepspraktijk competenties van mbo-studenten.
Masterstudie Rianne Banning - De proeve van bekwaamheid
Masterstudie van Astrid van Beusekom
Toegevoegd op 24 aug 2016
Pleidooi voor een beroepspraktijk-nabije leeromgeving:

Een hybride leeromgeving wil leren in een praktijknabije context stimuleren. Zo kunnen opleidingen de balans tussen schools leren en leren in de praktijk verbeteren, door het ministerie van OCW als eis genoemd in "Focus op vakmanschap".
Masterstudie van Astrid van Beusekom
Masterstudie van Stoffel Biesterbosch
Toegevoegd op 23 aug 2016
Werken aan een autonome motivatie:

Het CIOS (Centraal Instituut Sport) hecht waarde aan een leerklimaat waarin studenten gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te leren. Ondanks de pogingen om een dergelijk leerklimaat te realiseren lijkt deze motivatie niet altijd aanwezig, zo blijkt uit een onderzoek onder studenten en mentoren.
Masterstudie van Stoffel Biesterbosch
Masterstudie van Ria van Suijdam
Toegevoegd op 22 aug 2016
Formatief competentiegericht beoordelen:

Bij het Da Vinci College in Dordrecht is onderzoek gedaan naar formatief competentiegericht beoordelen. Voor studenten en docenten is niet altijd duidelijk wat, wanneer, hoe en door wie beoordeeld wordt.
Masterstudie van Ria van Suijdam
Masterstudie van Hanneke Krabbe
Toegevoegd op 21 aug 2016
Netwerkleren is onmisbaar voor de docent:

Netwerkleren als vorm van informeel leren is een krachtige werkwijze voor docentprofessionalisering, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd bij het ROC Da Vinci College, afdeling Welzijn. Met behulp van netwerkleren worden dagelijkse vraagstukken opgelost.
Masterstudie van Hanneke Krabbe
Masterstudie van Willy Reijrink
Toegevoegd op 20 aug 2016
Skillslabtraining:

Verpleegkundigen in opleiding mogen verwachten dat de opleiding zorgt voor een adequate voorbereiding. Maar: hoe zorg je er voor dat studenten ook zelf verantwoordelijkheid nemen en zich goed voorbereiden op een training?
Masterstudie van Willy Reijrink
Masterstudie van Jos Melgers
Toegevoegd op 19 aug 2016
Leren doet leren:

Bij AOC Oost mbo is een leergang ontwikkeld om de rol van docenten in competentiegericht beroepsonderwijs te versterken. Een evaluatie laat zien dat de leergang bij een aantal docenten succesvol was, maar bij andere docenten wat minder.
Masterstudie van Jos Melgers
Masterstudie van Marjolein Vleugels
Toegevoegd op 18 aug 2016
Een rationele kennisbassis is meer dan kennis van het vak:

Het werkveld van de afdeling laboratoriumonderwijs van ROC Midden Nederland geeft steeds vaker aan dat het beroepsmatig handelen van studenten soms moeilijk bij te sturen is. Ook op school ziet men hier steeds meer problemen door ontstaan.
Masterstudie van Marjolein Vleugels
Masterstudie van Cécile Swennehuis
Toegevoegd op 17 aug 2016
Ga in mijn schoenen staan!:

Stages kunnen van grote waarde zijn om als docent zicht te houden op de veranderende beroepspraktijk. Dat blijkt uit een onderzoek bij het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland naar de invloed van stage-ervaringen in de beroepspraktijk op de verschillende rollen van de docent binnen de opleiding Verpleegkunde.

Masterstudie van Cécile Swennehuis
Masterstudie van Loes Nobbe
Toegevoegd op 16 aug 2016
Professionaliseren door doen:

Docenten die bewust bezig zijn met het verbeteren van de eigen praktijk dragen op een positieve wijze bij aan de eigen professionalisering. Uit een onderzoek op Helicon Opleidingen MBO Den Bosch dat samen met docenten werd uitgevoerd, blijkt dat docenten zich professionaliseren door zelf gestructureerd aan de slag te gaan met het verbeteren van de coachgesprekken met studenten.
Masterstudie van Loes Nobbe
Masterstudie van Astrid Schat
Toegevoegd op 15 aug 2016
Peer tutoring met Facebook:

Facebook blijkt een effectief middel bij 'peer tutoring' tijdens de beroepspraktijkvorming. Dat blijkt uit onderzoek bij de opleiding Verpleegkunde van de Utrechtse Zorgacademie van MBO Utrecht.
Masterstudie van Astrid Schat
Masterstudie van Ilse Hartgers
Toegevoegd op 14 aug 2016
Studenten willen meer verbinding tussen school en de BPV:

Onderzoek bij drie opleidingen van ROC Midden Nederland laat zien dat studenten de verbinding tussen wat op school en op de werkplek geleerd wordt, belangrijk vinden, maar ze ervaren in de praktijk vooral verschillen. Er is gebrek aan onderlinge afstemming.
Masterstudie van Ilse Hartgers

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies