Platform Profiel Actueel

‘Digitaal erfgoed’ | Koninklijke Bibliotheek bewaart ons platform Profielactueel.nl 'voor de lange termijn'

Profielactueel.nl, ons Kennis- en Nieuwsplatform voor het Beroepsonderwijs, werd op 6 mei 2020 door de Koninklijke Bibliotheek (KB) tot digitaal erfgoed verklaard. Het hoofd Collecties van de KB, mevr Lucinda Jones, liet, namens de afdeling Webarchivering van de KB, per mail aan de uitgever van Platform Profielactueel weten: 'In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren.'

Webarchivering
Hierover schrijft de KB op haar website: ‘De geschiedenis van vandaag wordt vooral online geschreven. Daarom archiveert de KB sinds 2007 de belangrijkste websites van Nederland. Zo voorkomen we dat de onderzoekers van de toekomst te maken krijgen met een digitaal gat in ons geheugen.’
 

´Heel fijn dat wij uw website mogen beheren voor de eeuwigheid!´
Mevr. Lucinda Jones, hoofd Collecties van de KB

Volgens de KB ‘bevatten websites vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.’

Nationale Bibliotheek | Digitaal Archief

Onze website is gemachtigd het logo van de Koninklijke Bibliotheek - de Nationale Bibliotheek - te voeren. 

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Profielactueel.nl zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 5 juni 2020. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is. 

De website is ontwikkeld en gebouwd door internet- en reclamebureau VWA in Dronten, klik hier 
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal de website archiveren met behulp van het programma Heritrix – klik hier. Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op de volgende site, klik hier.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies