Platform Profiel Actueel

214.jpg
Deel dit AO-boekje met anderen

Ministers

Auteur
AO NR. 214
ISBN
JAAR 1948
Categorie Sociale wetenschappen

Samenvatting

Het verkiezingsrumoer is verstomd. Maandenlang hebben de politieke partijen elkaar hevig bestreden en alle argumenten naar voreK gebracht om de kiezer er van te overtuigen dat zijn stem het best besteed was aan de candidaten van lijst nummer zoveel.
De beslissing is gevallen, het volk heeft zijn wil kenbaar gemaakt. Nu zal bepaald worden in welke zin Nederland wordt geregeerd.
De bevolking heeft door het uitbrengen van zijn stem de Tweede Kamer gefor-meerd. Nu zal ook het Ministerie opnieuw worden samengesteld. Welke taak heeft die Minister? Is hij zelf verantwoordelijk of de Tweede Kamer? Heeft de Minister veel invloed, of zijn het de ambtenaren die de koers aangeven? Welke plaats neemt hij nu precies in? Het zijn allemaal vragen die rijzen en waarop menigeen het antwoord schuldig moet blijven. Het is niet voldoende een aantal wetsartikelen aan te halen, men moet de zin van dit alles weten te door-
gronden.
A-0 stelt deze problemen thans ran de orde. Het is ons een eer dat een bij uitstek deskundige bereid was onze lezers objectie-ve voorlichting te geven. Onze Minister van We-deropbouw en Volkshuis-vesting. Zijne Excellentie Mr dr J. in 't Veld, geeft hier voor A-0 zijn visie op de plaats en de taak van de Minister.

Inhoudsopgave

CDA 25 jaar
2837.jpg
2837
CDA 25 jaar -
Liberalisme
2795.jpg
2795
Liberalisme -

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies