Platform Profiel Actueel

222.jpg
Deel dit AO-boekje met anderen

Strijd om het witte huis

Auteur
AO NR. 222
ISBN
JAAR 1948
Categorie Land- en volkenkunde

Samenvatting

Amerika gaat een President kiezen. Al verscheidene weken is er in het land een hevige beroering. De candidaten zijn gesteld, maar voor het zover was is er heel wat drukte geweest. leder is in afwachting wat de vijf candidaten voor het Presi-dentschap in de komende tijd voor bijzonders zullen zeggen, om de aandacht op zich te vestigen. Politiek? ja en nee. Wanneer er in een ander land verkiezingen zijn, dan kunnen we vaak vergelijkingen treffen met ons eigen land. Bij een verkiezing, of deze nu in Noorwegen of in Frankrijk is, weet elke belangstellende Nederlander welke partij in dat land hij de overwinning toewenst. Maar weet men dat ook van Amerika'! Dat is maar een keer het geval geweest, n.l. tijdens de oorlog. Er waren toen twee grote rivalen voor het Presidentschap Wendel Willkie en Franklin Delano Roosevelt. De krachtige regering van Roosevelt had ons zoveel vertrouwen geschonken, dat we allemaal hoopten dat hij herkozen zou worden. Deze wens is in vervulling gegaan. Maar wat zijn partij verder deed interesseerde ons minder. De verhoudingen in Amerika liggen zo totaal anders en er doen zich zulke bijzondere verschijnselen voor, dat nadere studie van deze grote Presidents-verkiezing ons vooral een kijkje op het Amerikaanse volkskarakter geeft en niet in de eerste plaats op het ,,politieke carnaval" zoals een Amerikaans journalist het noemde.
Het Amerikaanse volk stamt af van immigranten uit een groot aantal landen. Er is echter een dusdanige vermenging ontstaan, dat men er nu niet meer spreekt over Engelse-, Nederlandse- of Noorse Amerikanen, maar van het Amerikaanse volk. Dit volk heeft zijn eigen opvattingen. Het heeft elke overheersing van zich afgeschud, het wil vrij zijn. De verschillende Noord-Amerikaanse staten hebben hun eigen wetten, zeden en gewoonten, maar los daarvan hebben ze zich tot een machtige Staat aaneenges/oten. De President, uit welke staat hij ook moge komen, wordt door ieder aanvaard als President van de United States of America. Deze man kan een machtige invloed uitoefenen, niet alleen op zijn eigen land, maar op de gebeurtenissen in de gehele wereld, zoals President Roosevelt heeft bewezen. Nederland heeft nauwe relaties met Amerika. De economische problemen waar-voor ons land zich ziet gesteld hebben de verbindingen zeer versterkt. Onze A-O-lezers zal het daarom zeer zeker interesseren wie de President wordt van deze machtige Staat en wat er vooraf gaat aan zijn verkiezing.

Inhoudsopgave

Scheuren in de Amerikaanse droom
© c/o Pictoright Amsterdam 2008.
2993
Scheuren in de Amerikaanse droom -
Barack Obama op herhaling?
2968.jpg
2968
Barack Obama op herhaling? -
Barack Obama
www.obama.com
2922
Barack Obama -
Een vrouw in het Witte Huis
www.gov.state.ak.us/photos/Gov- Palin-2006_Offi ci
2915
Een vrouw in het Witte Huis -
McCain versus Obama
www.ci.zumbrota.mn.us
2912
McCain versus Obama -

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies