Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

Thema: Visie op onderwijs
Deel dit vakblad met anderen
December 2016
Thema: Visie op onderwijs
Jaargang 2.016 | Nummer 9
In dit nummer

Voor de inhoudsopgaaf klik hier
 

Iedereen leert op een eigen manier

De snel veranderende wereld betekent voor het onderwijs dat we studenten niet alleen opleiden door het aanbieden van vakkennis- en vaardigheden. We hebben de verantwoordelijkheid onze jongeren ook vakoverstijgende

vaardigheden bij te brengen en ze te begeleiden naar een toekomstbestendige, groeigerichte mindset. Belangrijk is daarbij dat studenten mogen leren van fouten, hun oordeel uitstellen, optimistisch blijven en kunnen doorzetten. Dit kan worden geleerd in een omgeving, waarin alle medewerkers dezelfde groeigerichte mindset hebben en dit actief uitdragen: een omgeving waar je fouten mag maken om ervan te leren. De uitdrukking ‘teach as you preach’ is hierbij inspirerend.

Onderwijsraad: Houd hoogwaardig vakmanschap voortdurend op peil

Ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt doen een groot beroep op flexibiliteit en lerend vermogen. Vooral middelbaar opgeleiden zijn kwetsbaar door hun arbeidsmarktpositie en geringe scholingsdeelname in het kader van een leven lang leren. In oktober  2016 publiceerde de Onderwijsraad het advies ‘Vakmanschap voortdurend in beweging’ dat zich richt op een betere aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, zowel aan het einde van initiële opleidingen als erna, via een leven lang leren. In deze bijdrage beschrijven we de hoofdpunten

uit dit advies.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies