Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

Vakblad Profiel April
Deel dit vakblad met anderen
April 2017
O.a. interview met Jet Bussemaker, Burgerschap en Collegiaal leren
Jaargang 2.017 | Nummer 3
In dit nummer

Voor de inhoudsopgaaf klik hier

Interview met demissionair minister mevr J. Bussemaker

Ruim vier jaar was Jet Bussemaker minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In die tijd heeft ze veel aandacht besteed aan het mbo. ‘Het beroepsonderwijs is cruciaal voor de sociale en economische ontwikkeling van Nederland.’ Met

pijn in het hart neemt ze afscheid. 

Het 7 Punten BVMBO Manifest

Medio maart jl. presenteerde de BVMBO op ROC A12 in Ede het MBO Manifest. De afgelopen tijd hebben zo’n duizend docenten uit het hele land aan dit manifest gewerkt. In zeven speerpunten laten zij aan mbo-bestuurders, de politiek, de inspectie, het bedrijfsleven en collega-opleiders zien wat er in hun ogen nodig is om hun werk, als opleider en als lid van het onderwijsteam, zo goed mogelijk uit te voeren.

 

Aan de slag met collegiaal leren

Een lerende cultuur verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer leraren, lerarenteams, leidinggevenden en besturen samen bouwen aan een lerende cultuur bijvoorbeeld door op elkaar te reflecteren met peer review, lesbezoeken of gezamenlijk lessen voor te bereiden (Lerarenagenda OCW, 2013), creëer je een organisatie waarin leren van elkaar steeds vanzelfsprekender wordt.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies