Platform Profielactueel
MBO - Docenten opleiden
Deel dit vakblad met anderen
April 2016
MBO - Docenten opleiden
Jaargang 0 | Nummer 0
In dit nummer

Voor de inhoudsopgaaf  klik hier

Gevraagd: steun, sturing en inspiratie voor rijpend brein m/v

In opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde een consortium, bestaande uit het ROA (UM), het Centrum voor Brein en Leren (VU) en CHEPS (UT) een verkenning uit naar de oorzaken van het verschil in studieprestaties en leermotivatie tussen jongens en meisjes in het mbo, hbo en wo. In een drieluik besteedt vaktijdschrift Profiel aandacht aan deze verkenning. In de april-uitgave van vaktijdschrift Profiel gaat universiteitshoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles (VU), een van de drijvende krachten achter de verkenning ‘De jongens tegen de meisjes’, in een eerste artikel in op de neuropsychologische ontwikkeling van adolescenten in relatie tot studiesucces en de verschillen hierbij tussen jongens en meisjes.

Human re-sourcing - terug naar de professional als bron

Marcel van Maanen, docent organisatiekunde, zelfstandig organisatieontwikkelaar en een regelmatige schrijver in mbo-vaktijdschrift Profiel, pleit voor een andere manier van denken over de ontwikkeling van onderwijsorganisaties en onderwijsprofessionals – en daarmee voor een andere kijk op de discipline HRM. Deze andere kijk kan worden geduid met de term Human Re-sourcing.

Stoppen van mishandeling begint voor groot deel in de leslokalen

‘Signaleren kan je leren’, zo heet de campagne die de ministeries van VWS en OCW en de kenniscentra Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo onlangs startten. De campagne is noodzakelijk omdat beroepskrachten in zorg, welzijn en onderwijs sinds juli 2013 verplicht zijn te handelen bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dat doen ze volgens de stappen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De 400.000 mbo-, hbo- en wo- studenten die nu een opleiding volgen, moeten dus straks in de praktijk met de Meldcode werken.

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies