Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

201412 cover.jpg
Deel dit vakblad met anderen
december 2014
Kwaliteitsafspraken 2015: Van goed naar beter
Jaargang 23 | Nummer 9
In dit nummer

Van goed naar beter

De kwaliteitsafspraken zijn een stimulans voor meer onderwijskwaliteit bij alle mbo-instellingen. Dit moet onder andere leiden tot minder leerlingen die voortijdig de school verlaten, betere docenten voor de klas en excellent onderwijs. En daar hebben alle mbostudenten profijt van.

Liesbeth Schöningh van ROC A12

Liesbeth Schöningh van de Christelijke Onderwijsgroep Vallei en Gelderland-Midden, waar ROC A12 onderdeel van is, besloot twee jaar geleden samen met haar collega Toine Schinkel de zaken om te draaien; ze gaven de docenten de verantwoordelijkheid voor het onderwijs terug.

Zin in vernieuwing bij ROC van Twente

De afgelopen jaren hebben medewerkers van het ROC van Twente veel werk gemaakt van professionalisering. Dit blijkt uit de bestede uren, de gevolgde (master)opleidingen, leergangen, de verdubbeling van de door henzelf georganiseerde trainingen en de bijbehorende kosten. Nog veel belangrijker is de betekenis ervan voor het werk, de directe of indirecte bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de loopbaan van studenten. Dat is niet in tabellen te vangen.

Een goede school heeft geen muren, maar goede buren

De school is geen ommuurde gemeenschap. Mensen en organisaties krijgen pas echt betekenis in wisselwerking met hun omgeving. In de serie Klassehelden laten docenten en studenten zien hoe deze relaties opbouwen en benutten in
termen van talentontwikkeling.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies