Platform Profielactueel
september2014.jpg
Deel dit vakblad met anderen
september 2014
Examinering in de beroepspraktijk
Jaargang 23 | Nummer 6
In dit nummer

Geïntegreerd leren

In de zorgverlening is een enorme transitie gaande. De cliënt is mondiger geworden en stelt zich in toenemende mate op als klant. Zorg wordt anders gefinancierd, waarbij vaststaat dat de cliënt zelf meer gaat bijdragen. Het netwerk van de cliënt gaat een grotere rol spelen. Professionals krijgen een aanvullende en meer regisserende rol. Daarmee verandert ook de opleidingsvraag. Een uitdaging voor het mbo.

Interview met OCW-directeur Hans Leenders

Tijdens de mbo-tour sprak minister Jet Bussemaker van OCW samen met de directie Middelbaar Beroepsonderwijs tal van studenten, docenten en vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven. Op basis van de ervaring en inzichten uit die mbo-tour is de uitvoering van Focus op Vakmanschap deels aangescherpt en verder uitgewerkt. In juni jl. ontving de Tweede Kamer de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap: Een toekomstgericht mbo’ met de agenda voor de komende jaren. Voor de directie MBO bevestigde de tour een reeds ingezette koers; dat input van de sector essentieel is voor het ontwikkelen van goed beleid. 

ICT-ondersteuning bij passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs moeten onderwijsinstellingen alle studenten een passende onderwijsplek bieden, ook als er sprake is van allerlei leerbelemmerende factoren. Dan kun je niet volstaan met een mentor die wat extra aandacht besteed aan deze studenten. Zij hebben aanvullende ondersteuning nodig. Vraag is dan: Hoe zorg je er voor dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken en afspraken rond studenten? Gilde Opleidingen koos voor het inrichten van een instellingsbreed studievolg- en begeleidingssysteem. Het projectteam
Passend Onderwijs koppelde de implementatie van het begeleidingssysteem DBS van Eduarte daarom aan het project.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies