Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

201312 cover.jpg
Deel dit vakblad met anderen
december 2013
Digitale leermiddelen
Jaargang 22 | Nummer 9
In dit nummer

Druk op het aantal stageplaatsen

Met vereende krachten en maatwerk kan het aantal leerplaatsen op peil blijven. Transport en Logistiek Nederland probeert ondernemers te wijzen op de noodzaak van het bieden van leerplaatsen. Over een paar jaar slaat de vergrijzing toe. ‘Wij willen heel graag dat het aantal bbl’ers in onze sector toeneemt.’ Bouwend Nederland denkt dat de bol/bbl-constructie het model voor de toekomst wordt, ook als de crisis voorbij is.

Adri van der Wind van MBO Utrecht

Adri van der Wind loopt al een aantal jaren mee in het Utrechtse beroepsonderwijs en maakte de nodige bestuurlijke veranderingen mee. Continuïteit en bestuurlijke stabiliteit zijn nu eerst voor haar school van belang. ‘Zo’n defusie is een grotere operatie dan menigeen denkt. Nu is het woord weer aan
het onderwijs.’

De succesfactoren van taal- en rekenonderwijs

Welke factoren maken taal- en rekenonderwijs tot een succes? Bureau ICE analyseerde de data uit het online toetssysteem TOA met ruim 3 miljoen
toetsafnames. Zo kregen ze een goed beeld van de prestaties van mbo-studenten op het gebied van taal en rekenen.

Meer docentonafhankelijk onderwijs

Het management van de mbo-plus opleiding tot Contactlensspecialist, die door zes roc’s in het hele land wordt verzorgd, heeft het initiatief
genomen om samen met een commerciële partij een blended opleidingsplan te ontwikkelen. Op basis van dit plan worden diverse ict-werkvormen en middelen ontwikkeld. Dit artikel gaat over de opzet, uitvoering en resultaten van dit project.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies