Platform Profiel Actueel

Burgerschap, Masteropleidingen en kans...
Deel dit vakblad met anderen
Oktober 2016
Burgerschap, Masteropleidingen en kans(on)gelijkheid in de bpv
Jaargang 2.016 | Nummer 7
In dit nummer

Voor de inhoudsopgaaf klik hier
 

Beleid & praktijk: Masteropleiding stimuleert professionalisering
De afgelopen jaren volgden dertig docenten van het Nova College uit Noord-Holland een masteropleiding. Dat betekende voor hen zelf, maar ook voor hun teams en het roc als geheel, een grote stimulans. ‘Het is goed dat de school nu meer
mensen met een onderzoekende houding telt.’

Kritisch denken vereist vaardigheden
Kritisch denken wordt steeds belangrijker in de 21ste eeuw: het is onmisbaar in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, voor het omgaan met technologische ontwikkelingen en in de samenleving. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)
en de Universiteit Utrecht voerden een verkenning uit naar het kritisch denkvermogen van mbo-niveau 2-studenten.

MBO College Lelystad zet vol in op samenwerking
MBO College Lelystad maakt meer en meer werk van de samenwerking met het regionale bedrijfsleven. De school speelt in op de toekomstige werkgelegenheid op Luchthaven Lelystad. Goed opgeleide mensen kunnen ook weer nieuwe bedrijven
aantrekken. Een interview met directeur Ben Vermeer.

 

Geschikt of ongeschikt!? – kansongelijkheid in de beroepspraktijkvorming
De examinering aan het eind van de stageperiode is het sluitstuk van de beroepspraktijkvorming (BPV). Voor het zover is, heeft echter al een schifting plaatsgevonden. Een deel van de leerlingen haalt de eindstreep niet, omdat de stage op allerlei momenten tijdens hun schoolloopbaan een obstakel vormt. De afgelopen vijf jaar zijn honderden jongeren met stageproblemen de revue gepasseerd tijdens de stageprojecten van Stages in Zuid, een project in Amsterdam-Zuid dat in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid is opgezet. Welke stage-knelpunten zijn daarbij opgevallen en waardoor vallen gemotiveerde en leerbare jongeren toch tussen wal en schip?

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies