Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

201310 cover.jpg
Deel dit vakblad met anderen
oktober 2013
Artistieke mbo'ers creëren hun eigen werk
Jaargang 22 | Nummer 7
In dit nummer

Hoofd belangrijker dan handen?

Het is geen nieuws dat al jarenlang te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Het Techniekpact moet daar verandering in gaan brengen. Maar bieden de gemaakte afspraken wel de juiste oplossing voor dit probleem? Ook in het Techniekpact lijkt het ‘hoofd’ weer belangrijker dan ‘de handen’. ‘De nadruk ligt vooral op niveau 4 en 5, maar alle niveaus daaronder moet je ook waarderen. De mensen die op de vloer staan zijn net zo belangrijk.’

Artistieke mbo'ers creëren hun eigen werk

De kunst- en cultuursector doet er toe met een toegevoegde waarde van ruim 1,4 miljard euro. De helft van de 95.000 arbeidsplaatsen in deze sector vinden we in Amsterdam. De creatieve opleidingen van het ROC van Amsterdam, met in totaal 1.800 studenten, dragen daar aan bij. Het Art & Entertainment College van MBO College Zuid zoekt bewust de uitwisseling met het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam.

Moederklassen bij ROC Mondriaan

Jonge moeders hebben het niet gemakkelijk om naast het opvoeden van een kind ook nog een opleiding te volgen. Hun situatie kenmerkt zich dikwijls door een combinatie van (te) weinig geld, geen oppas, schulden en huisvestingsproblemen. Om die reden startte het ROC Mondriaan twee jaar geleden een moederklas. Inmiddels zijn er twee tienermoederklassen. Een derde zou zonder problemen vol komen.

Jongens in het ambachtonderwijs

In 1894 schrijft Johanna van Woude dat het voor een jongen, van welke stand dan ook, goed is als zijn ouders hem een ambacht laten leren.
Het beheersen van een ambacht vormt een groot kapitaal voor de maatschappij. Voor de jongen zelf is het ook goed. Bij menig ambacht moet hij moeilijkheden overwinnen, zodat zijn gevoel van eigenwaarde stijgt en hij een man wordt. Jongens willen graag moeilijkheden overwinnen om een man te worden. Echter van de scholen waar jongens in de twintigste eeuw na de basisschool heen gingen, was er maar één die daaraan tegemoet kwam: de ambachtsschool/lts. Laten we de meesterschapstitel weer invoeren. Aan dit kapitaal is anno 2013 dringend behoefte.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies