Platform voor professionals en studenten in beroeps- en levensonderwijs.

21e-eeuwse vaardigheden voor de docent
Deel dit vakblad met anderen
september 2017
21e-eeuwse vaardigheden voor de docent
Jaargang 26 | Nummer 6
Prijs excl. BTW
In dit nummer

Niveau 2-studenten motiveren - ROC Nijmegen

Mbo docenten staan voor een uitdaging als het gaat om niveau 2 studenten. Een deel van de studenten lijkt zonder toekomstbeeld gekozen te hebben voor hun opleiding en vertoont nauwelijks enige motivatie om de opleiding af te ronden.

Autonoom handelen van mbo-ers bevorderen, Scalda

Autonoom handelen van studenten is een begrip wat binnen het onderwijs dagelijks aan bod komt. In dit artikel wordt ingegaan op de onderliggende factoren en instrumenten om het autonoom handelen van studenten te bevorderen.

En verder:

  • Reacties op het rapport ‘De leerling centraal’ van de Onderwijsraad
  • Veranderend docentschap – wat vinden docenten zelf?
  • Hoe gaan we om met extreem gedrag in de klas?