Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

Naar een eigen-tijds curriculum - Cor Laming
Deel dit met anderen
Naar een eigen-tijds curriculum
Prijs excl. BTW
Samenvatting

Veel onderwijsorganisaties steken hun licht op in Finland of Zweden waar onderwijs wordt gegeven waar wij in Nederland alleen maar van kunnen dromen, zo lijkt het soms. Maar vergeten we daarbij niet te reflecteren op wat we zelf al hebben gerealiseerd om van daaruit een volgende, eigen stap te zetten? Zich helemaal veranderen kan niemand, zich verbeteren kan iedereen. Dat is het uitgangspunt geweest bij het schrijven van het boek ‘Volop waardering en succes’. In dit boek wordt een praktische uitwerking gegeven van wat we in theorie al weten over eigentijds onderwijs of gepersonaliseerd leren. Bedoeld voor zowel docenten als studenten.

Het is een ambachtelijk geschreven boek. Het is ontstaan vanuit de behoefte in de dagelijkse onderwijspraktijk om het onderwijs meer dienend te laten zijn aan het persoonlijke leerproces van studenten. In het boek wordt uitgegaan van geïntegreerd onderwijs, van leren in de context. Leren in de context is gebaseerd op levensechte beroepssituaties of maatschappelijke situaties waarbij de integratie van kennis en vaardigheden bepalend is voor hoe te handelen. Geen vakken maar beroepssituaties vormen de rode draad in het curriculum. Ingebed in een cyclisch leerproces van afnemende begeleiding en toenemende zelfsturing. De daarbij passende begeleidingsstructuur, inclusief beoordelingssystematiek, is in het boek uitgewerkt in praktische handreikingen en instrumenten. Het is een beproefd concept, In het reguliere mbo maar ook in privaat-publieke samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven.

Deze uitgave wordt uitgebracht door middel van Printing On Demand (POD).
Hierdoor kan de verwerking enige dagen duren.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies