Platform Profiel Actueel

Marko Otten nieuw lid raad van toezicht COG

Marko Otten nieuw lid raad van toezicht COG

11 feb 2016
 

Marko Otten is op voordracht van de verschillende medezeggenschapsraden van de onderwijsinstellingen die onder het bestuur van COG vallen, verkozen tot lid Raad van Toezicht van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van COG, gericht op haar maatschappelijke en onderwijskundige doelstellingen. Aan de Raad van Toezicht voegt Marko Otten zijn onderwijservaring toe verworven in een breed spectrum van scholen en instellingen. Zelf was hij leraar geschiedenis, rector/ directeur en bestuurder in het voortgezet onderwijs, het volwassenenonderwijs en bij verschillende hogescholen. Hij werkte tevens in opdracht van de HBO-raad, MIN-OCW en MIN-VWS. Zo organiseerde hij in Europees verband een uitwisselingstraject voor lerarenopleidingen in Vlaanderen, Oekraïne en Nederland. Marko Otten is adviseur en supporter van de Driekantschool, voorheen Hogere Ambachtsschool voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (HAs) te Zutphen.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies