Platform voor door mens en planeet geïnspireerd beroepsonderwijs

Vakblad Profiel 07 2017 p01a.jpg

Vakblad Profiel oktober – Thema: flexibel beroepsonderwijs

10 okt 2017 | Nieuws

‘Wegen naar een meer flexibel beroepsonderwijs’ is het thema van de oktoberuitgave van Vakblad Profiel. Op een na zijn alle artikelen gericht op een onderwijs dat mee kan met veranderingen. De tijd van kwalificatiedossiers, opleidingen en vormen van onderwijs die jarenlang mee kunnen is voorbij. In de oktoberuitgave gaan we onder meer in op de derde leerweg (CINOP), cross-overs (SBB), de evaluatie van het curriculum herontwerp (Deltion College), doelmatige leerwegen (KBA Nijmegen), School voor creatieve ruimtemakers (Nimeto), omgaan met werkdruk (ecbo) en een kortere beroepsroute naar het hbo (Kohnstamm Instituut). Speciale artikelen betreffen het Wereldburgerschap in de klas (Humanity House) en de Internationalisering van de eigen omgeving (Nuffic). Van diverse onderwerpen zijn ook video’s gemaakt, zoals van Nuffic en Nimeto. En ook van hoogleraar Marc van der Meer die in deze uitgave met collega Adri Pijnenburg schrijft over het techniekonderwijs in de toekomst. Zie daarvoor onze websitepagina https://www.profielactueel.nl/mbo-onderwijs-video/.

Foto:Nimeto Utrecht

 
 

 
Meer over