Platform voor een wendbaar, mensgericht en klimaatbewust beroepsonderwijs

x.jpg

Maatschappelijke druk belemmert veel studenten in hun natuurlijke ontplooiing

23 nov 2017 | Nieuws

Een Profiel thema

De prestatie- en maatschappelijke druk velt veel jonge studenten. Angst, depressie en burn-out nemen toe op scholen en universiteiten. Keuzestress en de relatie social media en de dwang tot een positieve persoonlijke beeldvorming leggen extra druk op jonge mensen. Hun natuurlijke persoonlijke ontwikkeling komt in het geding. In Nederland gaat het om circa 40%. In de VS om circa 30%. Studentpsychologen spreken van een ‘verloren generatie’. We zijn de ontluikende mens die de student in feite is uit het oog verloren. Profiel gaat er de komende tijd meer aandacht aan besteden, ook in samenwerking met verschillende organisaties. De landelijkse studentenvakblad LSVb luidde eind oktober de noodklok met een bericht over de verhoogde kans op burnout onder een derde van alle studenten. De titel van  eht bericht: Taboe onder studenten: een op de drie heeft een verhoogde kans op een burn-out. Voor het hele bericht klik hier.

Samen met het Consortium voor Innovatie CvI organiseert Profiel op vrijdag 26 januari a.s. in Dfen Bosch een themamiddag over het thema. Voor alle info klik hier.

De student klaarstomen voor de toekomst en voor de economie. Dat is de norm. Want Nederland mag de hoge positie op de ranglijst van best presterende onderwijslanden niet verliezen. Excelleren. De beste zijn. Een positief en sterk beeld van jezelf in stand in social media. De druk en verwachtingen van je omgeving, van thuis weerstaan.

Het wordt tijd de gevolgen van de prestatiedruk goed onder de loep te nemen. In het onderwijs gelden ‘klaarstomen voor de economie en de toekomst’ en ‘excelleren’ als norm. Er wordt daardoor niet zelden voorbij gegaan aan de persoonlijke kanten van de student, aan de student als mens, ergo, die kanten worden geacht zich in dienst te stellen van het hogere doel: de slaagcijfers van de school of universiteit. 

Kruispunt maakte een reportage over de druk om te presteren en de prijs die jongeren daarvoor betalen. Er wordt tegenwoordig van scholieren en studenten extreem veel verwacht, zo stelde Jolien Dopmeijer, docent en onderzoeker aan de hogeschool Windesheim in Zwolle, in de Kruispunt documentaire. Ze verdiepte zich in de oorzaken van psychosociale klachten onder studenten. De enorme prestatiedruk is de afgelopen jaren enorm opgevoerd. Daarbij komt dat sociale media ook een belangrijke rol spelen in het leven van deze generatie. Je moet een succesvol imago van jezelf hooghouden.

 ‘Twintig jaar geleden hadden vooral veertigers te maken met een depressie’, vertelt Emile Dingjan, studentpsycholoog. ‘Maar de leeftijd is aan het zakken. Er is een groot aantal mensen met depressieve klachten in de leeftijd van 20 tot 28 jaar, en dat is zorgwekkend. Ik merk dat ook bij deze generatie studenten. Ik denk zelfs dat je kunt spreken van een verloren generatie. De druk van de prestatiemaatschappij speelt een rol, en de crisis ook. Sommige studenten komen nauwelijks aan werk, terwijl zij toch behoorlijk veel op hun cv hebben staan.’

Bron: Kruispunt, apa.org 

 
 

 
Meer over