We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

16-19 Leeuwenborgh-1.jpg

CvB voorzitter Leeuwenborgh over Ecosystemen beroepsonderwijs en bedrijfsleven

18 mrt 2018 | Nieuws

In de Profiel Magazine-uitgave van maart 2018 geeft de voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Jos Kusters zijn visie op Ecosystemen beroepsonderwijs en bedrijfsleven - Naar een nieuwe context voor wendbaarheid, innovatie en waardecreatie.    

Enkele passages: ‘Een ecosysteem beroepsonderwijs is een verzameling van bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke en politieke partners met een gezamenlijk doel, die op een bepaald gebied afhankelijk van elkaar zijn, daarom met elkaar sociale interacties aangaan en cross-organisational, hybride functionele eenheden vormen binnen een bepaalde regio; dit met het doel vanuit zelfvernieuwend vermogen de gezamenlijke en de individuele waardecreatie te verhogen om duurzaam succesvol te kunnen zijn.’

‘De intrigerende vraag is: hoe kunnen we ecosystemen gedefinieerd vormgeven? Het mbo is aan de ene kant gehouden aan wetten, regels, afspraken en publieke verantwoording, en aan de andere kant genoodzaakt (ook) op structuurniveau te innoveren. Ziehier opnieuw een aspect van het eerder beschreven wicked problem. De publieke financiering van het mbo en de daarmee samenhangende politieke verantwoordelijkheid hebben geleid tot een specifiek organisatiemodel, waarvan op dit moment vaak de schaduwkant in het oog springt: nagenoeg op alle facetten, van financiën tot governance, van kwalificatiedossiers tot kwaliteitseisen, is het keurslijf strak en daarmee de flexibiliteit beperkt. En dat, terwijl de uitdagingen voor het beroepsonderwijs vragen om structuur die ruimte biedt. Wat daarvoor nodig is, is een hoofdrol voor de missie en de maatschappelijke opdracht van de onderwijsinstelling in de regio: hebben wij ons onderwijs zo ingericht dat wij optimaal onze missie (onze bedoeling) kunnen realiseren? Een wereld waarin onderwijsinstellingen en bedrijven in ecosystemen gezamenlijk werken aan het opleiden van goede vakmensen, mondige burgers, in een sterke regio, zit recht in het hart van de missie; deze bedoeling moet leidend zijn bij alles wat wij doen. We kunnen al veel; meer ruimte, gelukkig bekrachtigd in het Bestuursakkoord, zal voor versnelling zorgen. ‘  

Voor het hele artikel van CvB-voorzitter Jos Kusters klik hier                                                         

 

 
 

 
Meer over
 
summa.jpg
1 sep 2018

PROFIEL - Docent & vaardigheden - Peer feedback in het mbo

Docent & vaardigheden - Peer feedback in het mbo

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies