We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

xxx.jpg

ZOW voorkomt voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid

23 jan 2018 | Nieuws

Zorg, Onderwijs en Werk (ZOW) is een nieuw initiatief gestart. Jongeren uit de omgeving gaan twee keer per week meubels van de Kringloop opknappen. Het meubelmaken dient als een soort pre-stage voor het mbo.

Jongeren die door uiteenlopende problematieken dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt of die thuiszitten kunnen terecht bij het samenwerkingsverband ZOW. ZOW staat voor Zorg, Onderwijs en Werk. Zowel in Dordrecht als in Gorinchem bestaat een ZOW-netwerk. Het ZOW geeft deze jongeren weer een toekomstperspectief. Aanmelden bij het ZOW gebeurt door betrokken instanties, zoals zorgcoördinatoren op school.

Het ZOW-netwerk begeleidt jongeren die door diverse problematieken hun plek op school of op de arbeidsmarkt niet weten te vinden. Deze jongeren komen uit een complexe situatie en hebben problemen op meerdere vlakken, zoals problemen in sociaal of psychisch functioneren, verslavingsproblematiek of financiële problemen. Jongeren kunnen worden aangemeld bij het ZOW door de zorgcoördinator, de ZOW-samenwerkingspartners en andere betrokken instanties.

De ZOW-partners zetten zich in om jongeren die het moeilijk hebben te begeleiden naar het onderwijs of naar werk. Voor sommige jongeren betekent dit terug naar het mbo, eventueel in een andere opleiding, voor andere gaat het om een baan, een combinatie van werken en leren of begeleid werk. Ook kan de route naar zorg leiden. Bij de Waardefabriek in Gorinchem en op het Leerpark in Dordrecht is ZorgOnderwijsWerk-Loket gevestigd waar alle betrokken partijen terecht kunnen.

De organisaties die zorg, onderwijs en werk in de regio Gorinchem vertegenwoordigen in het ZOW zijn o.a. Trivium Lindenhof, Da Vinci College, Dienst Gezondheid & Jeugd, St. Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid, Vivens, Jongerenwerk The Mall, De Waardefabriek, SVB PasVOrm en Avres. In Dordrecht zijn o.a. de volgende partijen partner van het ZOW: Trivium Linden Jongeren werk Contour de Twern, Wijk teams, Matchmaker, Da Vinci College en Dienst Gezondheid & Jeugd, St. Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid en Yulius.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies