Platform Profiel Actueel

Zadkine

Zadkine studenten voor voortzetting van lessen ter bevordering van integratie

4 dec 2016 | Nieuws

Studenten van de handelsopleiding Verkoopspecialist van Zadkine zijn tijdens een gastles in gesprek gegaan met wethouder Stadsontwikkeling en Integratie Ronald Schneider over discriminatie op basis van afkomst, religie, cultuur en seksuele voorkeur. De les vond plaats bij Zadkine aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam Oost en was een levendige en geslaagde bijeenkomst.

Doel van de gastles was het testen van een nieuwe lesmethode en vaststellen of de klas een goede plaats is om met elkaar over integratie in gesprek te gaan. Dat laatste bleek duidelijk het geval. Bijna twee uur lang waren de studenten met elkaar in gesprek over gevoelige onderwerpen en ontstond er gaande weg meer zicht op de beelden die hierbij leven en begrip voor gevoelens over en weer. Het advies van de Zadkine-studenten aan wethouder Schneider was duidelijk: “Als het even kan doorgaan met zulke lessen”.

Vorm en middelen

Uit de gastles bleek ook dat de vorm en de middelen nauw luisteren. De gespreksvorm is belangrijk om ieder zijn zegje te kunnen laten doen en voor de middelen geldt vooral meer beeld en minder tekst. Ook het helder en eenduidig formuleren van stellingen en de duur van de les zijn aandachtspunten. De gastles vond plaats op verzoek van de gemeente Rotterdam en werd gehouden tijdens een les Burgerschap van vakdocent Maria Teresa Snelders. Het is de bedoeling dat de lesmethode wordt doorontwikkeld en beschikbaar komt voor zowel voortgezet onderwijs als mbo en hbo.  

Zadkine

Zadkine is een groot opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Wij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken. Dat gebeurt voor een groot deel in de praktijk. We trekken samen op met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Beter en effectiever beroepsonderwijs is onze ambitie.

Op de foto van links naar rechts: Ouassim El Hashassi, Sander Monteiro, wethouder Ronald Schneider en Richard Monteiro in een levendig gesprek. 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies