Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

Bullying x.jpg

Week tegen pesten 21-25 sept. - Zie campagne Nieuw-Zeeland tegen online pesten

7 aug 2020 | Nieuws

In de week van 21-25 september a.s. staat de 'Week tegen het pesten' op het programma. Zie hier een voorbeeld van een actie tegen pesten, uit Nieuw-Zeeland. 

Online bullying - Nieuw-Zeeland start campagne tegen virtueel pesten
Online bullying (or cyberbullying) is that bullying covers sending, posting, or sharing: negative, harmful, false, or mean content about someone, and can include using personal or private information to embarrass or humiliate someone. Bekijk hier de website en de video.

Op 9 november 2018 namen de Verenigde Naties in New York resolutie aan waarin expliciet aandacht wordt gevraagd voor de strijd tegen pesten en cyberpesten (klik hier). Het betreft een aanpassing van eerdere resoluties (69/158 van 18 December 2014 en 71/176 van 19 December 2016) die ageren tegen geweld jegens kinderen en hun bescherming propageren. Dit najaar, 8 oktober jl, stond in New York ‘’bullying’’, pesten, op de agenda van de Verenigde Naties. Langs persoonlijke weg of via social media, pesten is wereldwijd een van de topzorgen van de jonge generatie. Meer dan 1 op 3 leerlingen tussen 13-15 jaar ondervindt de gruwelen van pesten. Het heeft een weerslag op de mentale en fysieke gezondheid, op de schoolprestaties en kan levenslange consequenties hebben.

De Secretaris-Generaal van de VN heeft een speciale vertegenwoordiger voor Geweld jegens kinderen, Marta Santos Pais. Zij zat de bijeenkomst voor die begin oktober door de VN werd gehouden, in samenwerking met UNICEF en UNESCO. De bijeenkomst besprak het rapport  ‘Protecting children from bullying’. Het doel was bewustzijn te kweken voor de precaire situatie waarin leerlingen die worden gepest zitten. Ze voelen zich geïsoleerd, eenzaam en wanhopig. (Recent pleegde in Alabama, VS, een meisje van 9 zelfmoord. Haar familie heeft aangegeven dat racisme en pesten de oorzaken waren, red.)

Santos Pais vertelde dat door social media pesten tegenwoordig 24/7 mogelijk is, het is tijd- en plaats-onafhankelijk. Het pesten is vernietigend voor veel jonge mensen. In de vergadering werd gepleit voor adequate juridische en beleidsmaatregelen. Samenwerking tussen en voorlichting vanuit gemeenschappen, scholen en overheid is onontbeerlijk.

Het is van belang de leerlingen zelf om advies en maatregelen te vragen, zij zijn de ervaringsdeskundigen. Er is behoefte aan meer informatie en onderzoek teneinde meer gefundeerd stappen te kunnen zetten. Op drie terreinen is meer inzet nodig:

  • Geweldspreventie dient op jonge leeftijd plaats te vinden. Kinderen dienen vanaf jonge leeftijd gevrijwaard te worden van een vergiftigde sfeer, huiselijk geweld en een gewelddadige omgeving. Niet zelden zijn de kinderen die anderen pesten zelf het slachtoffer geweest of nog van geweld in de eigen omgeving;
  • De rol en positie van docenten zijn essentieel, zij hebben een voorbeeldfunctie en dienen een cultuur van veiligheid en onderling respect te realiseren en te onderhouden. Ze dienen de vaardigheden te leren en te trainen om signalen van pesten en geweld in een vroeg stadium te ontdekken;
  • Pesten kent geen grenzen. In omgevingen waarin competitie hoog in het vaandel staat kan het gemakkelijk gedijen en toenemen. Vernedering en buitensluiten zijn er de symptomen van. Een bijkomend probleem ontstaat als het melden ervan als zwakte wordt gezien. In die omgevingen is vaak sprake van een lage meldingsgraad en van veel schooluitval.

Forto:

De VN gaf ten tijde van de bijeenkomst ruimte aan een meerdaagse expositie getiteld ‘the Cyber Cocoon Kids’. De expo was oorspronkelijk opgezet voor de Vierde Wereld Internet Conferentie, in december 2017 in Wuzhen, China. Creative Director Kevin Wang and kunstenaar Xie Yong ontwikkelde het krachige concept om de isolatie waarin kinderen die gepst worden, zich bevinden, uit te beelden.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies