Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

skipping.jpg

Visies in Profiel: Volgt na flipping the classroom 'Skipping the classroom'?

15 dec 2015 | Nieuws

Als we onderwijs echt willen verbeteren, moeten we verder kijken dan het huidige onderwijssysteem. De trend is niet flipping the classroom maar skipping the classroom. Dat schrijven Harry van Boven en Ed Fennema in de decemberuitgave vaktijdschrift Profiel die in het theken staat van visies op onderwijs. Van Boven is jurist, bestuurs- en bedrijfskundige, daarnaast is hij gespecialiseerd in crisisbeheersing. Ed Fennema is integrator van realtime data en virtual world configuraties, waarvan games en simulaties de meest voorkomende zijn. Ze schreven het boek @Hearts @Minds #Transreality.

Dit vergt een transitie die zorgvuldig moet worden ingezet en begeleid. Enkele passages van het artikel van Van Boven en Fennema in Profiel: ‘De vraag is waar te beginnen om tot een transitie te komen. Prof. J. Rotmans verwijst voor deze verandering naar een systeem van meer flexibel, divers en kwaliteitsvol onderwijs door de aandacht voor het systeem te reduceren en juist weer aandacht te krijgen voor de mens: leerling, leraar en ouder. Ten aanzien van de leeromgeving van de toekomst noemt Rotmans de ontwikkeling van open leerplatforms en meer specifiek de volgende elementen: maatwerk, persoonsgericht, sociaal leren en virtueel/fysiek. Rotmans stelt voor om vooral geen blauwdruk hiervoor te maken en al zoekend, lerend en experimenterend stappen te zetten.

Bijna ongemerkt is er een beweging gaande die met flinke snelheid op ons af komt, en die ook de onderwijssector cruciaal zal veranderen: de doorgroei van digitalisme naar virtualisme. Waar echter nog geen antwoord op is, is de vraag hoe we dit proces ingaan. Om hier wat meer over te kunnen zeggen is het noodzakelijk om eerst meer beeld te hebben bij het onderwijs in het virtuele en transreële tijdperk, daarom wordt het concept 'metagaming' geïntroduceerd.

Metagaming kan gezien worden als een online game die de werkelijke wereld als speelveld heeft. In een metagame gaat het om een met elkaar interacterende groep van karakters (mensen), objecten (dingen, omgevingen), afhankelijkheden (belangen, relaties, processen) en cognitieve componenten (kennis, inzichten). Het onderwijs is in een metagame niet langer geïsoleerd van de buitenwereld, maar maakt deel uit van de dynamiek van de samenleving, gevoed door data uit het Internet of Everything. Zo wordt ook deelgenomen door organisaties als afnemers van het onderwijs. Leerplannen en vakken worden vervangen door domeinen, die elk in de grotere context van de metagame passen.

Een echte transitie vraagt doordenking en visie, vergezeld van de nodige regie en overtuigingskracht. Uiteindelijk zullen vanuit dit grotere kader, vele kleinere en experimentele stappen gezet gaan worden, inderdaad: van onderaf. Laten we onszelf anno 2015 geen zand in de ogen strooien door verbeteringen, die simpelweg kunnen worden doorgevoerd omdat de mensen en de techniek er al lang klaar voor zijn, innovatie of zelfs transitie te noemen. Het Nieuwe Onderwijs, naar analogie van Het Nieuwe Werken, kan snel worden ingevoerd. Laat de classrooms maar flippen, daar is niets mis mee, integendeel. Maar aan de classroom komt binnen afzienbare tijd een eind en laten we daar fundamenteel aan gaan werken: skipping the classroom!’
 

De decemberuitgave van  Profiel met het artikel kunt u hier bestellen. Bestel ook de AO-uitgave over dit onderwerp van beide auteurs, klik hier

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies