Platform Profielactueel
Visie CINOP op Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Visie CINOP op Strategische Agenda Hoger Onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’

2 feb 2020 | Nieuws

In de strategische agenda ‘Houdbaar voor de toekomst’ kiest minister Van Engelshoven van OCW nadrukkelijk voor de flexibilisering van het hoger onderwijs. Op 10 februari a.s. gaat de Tweede Kamer in debat over de strategische agenda. In aanloop hier naartoe heeft CINOP een Position Paper geschreven waarin drie aanvullende maatregelen op het beleid van de minister worden uitgewerkt. Tevens worden in de paper kernthema’s benoemd en toegelicht.

In de strategische agenda ‘Houdbaar voor de toekomst’ kiest minister Van Engelshoven nadrukkelijk voor flexibilisering. Daarmee verzet ze de bakens voor het toekomstige hoger onderwijs. Enkele aansprekende kernpunten in de strategische agenda:

  • De flexibiliseringsplannen worden uitgebreid naar het voltijd onderwijs (na de experimenten in het deeltijdonderwijs);
  • In de wet wordt verduidelijkt dat onderwijs aan volwassenen onderdeel is van de maatschappelijke opdracht van het hoger onderwijs;
  • Onderzoek naar de aanpassing van de bekostigingssystematiek om flexibele deelname aan het hoger onderwijs mogelijk te maken.

CINOP: Houdbaar flexibel onderwijs vraagt meer!

Dit getuigt volgens CINOP van visie en lef. ‘De minister stelt zich ‘lerend’ op: de flexibiliseringsexperimenten van afgelopen jaren hebben impact op nieuw beleid!’, aldus CINOP. Tegelijkertijd ziet CINOP kansen voor versterking van deze flexibiliseringsambities. Na diverse experimenten gaat het hoger onderwijs nu een fase in waarin wezenlijke veranderingen plaatsvinden. Wat CINOP betreft zijn er drie aanvullende krachtige maatregelen nodig om de beschreven flexibiliseringsplannen ‘houdbaar voor de toekomst’ te maken:

1 Flex-expertise: De krachtige inzet op flexibel onderwijs vraagt om sectorbrede expertiseopbouw om deze ingrijpende verandering vanuit evidence door te zetten.
2 Docentrol: De veranderende rol van de flex-docent vraagt om een geactualiseerd beroepsprofiel en daarop aansluitende lerarenopleidingen.
3 Leereenheden: Leven lang ontwikkelen (hierna: LLO) vraagt om de mogelijkheid om kleine en uitwisselbare leereenheden te volgen voor werkenden, met de mogelijkheid tot stapeling naar een diploma.

Samengevat: CINOP bepleit wetgeving die de ontwikkeling mogelijk maakt van landelijk herkenbare en uitwisselbare eenheden, als basis voor flexibel leren voor volwassenen. Breng de eenheden onder in een register of platform en maak afspraken over bekostiging en certificering.

De volledige Position Paper van CINOP is te downloaden via klik hier

Bron: CINOP

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies