Platform Profiel Actueel

Roadmap.jpg

Vijf jaar MBO Centra voor innovatief vakmanschap

25 mrt 2017 | Nieuws

In MBO Centra voor innovatief vakmanschap (commissie Hermans - sectorinvesteringsplan mbo) en HBO Centres of expertise (commissie De Boer - sectorinvesteringsplan hbo) werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch onderwijs. De eerste 4 Centra voor innovatief vakmanschap en 3 Centres of expertise zijn in 2011 officieel gestart. Deze publiek-private samenwerkingsverbanden zoeken aansluiting op de regionale kennisinfrastructuur door zich te richten op een sterk vertegenwoordigde topsector. (Top)onderwijs, toegepast onderzoek en om-, bij- en nascholing zijn er nauw gelieerd teneinde een eigen uniek opleidings- en kennisprofiel te ontwikkelen. Op deze wijze bieden de mensen ‘uit het veld’ (bedrijfsleven) en onderwijsinstellingen samen toegevoegde waarde aan onderwijs, onderzoek en human capital. Niet via een subsidietraject, maar door investering van de betrokken partners in een duurzame privaat-publieke samenwerking. Uitgangspunt van de Centra is dat ze binnen vijf jaar zelfstandig, toekomstbestendig kunnen opereren. Op basis van een ‘business model’, dat voorkomt dat de samenwerking verzandt in eindeloos vormgeven van de samenwerking zonder zicht op return on investment Cruciaal is alle partners vanaf dag één te betrekken bij de ontwikkeling van het business model.

Stappen tot succes

Binnen vijf jaar moeten de Centra op eigen benen kunnen staan. Het Platform Bèta Techniek ontwikkelt samen met partners een strategie om dit doel te bereiken. De programmastrategie is business based innovation: bedrijf gestuurde innovatie op basis van goed doortimmerde business plannen.

Kennisprogramma

 Door de jaren heen heeft het Platform Bèta Techniek een uniek kennisprogramma ontwikkeld voor ondersteuning, ontwikkeling en kennisuitwisseling. Dit programma kent vier pijlers:

1. Randvoorwaarden privaat-publieke samenwerking die succesfactoren en knelpunten benoemen en het interregionaal delen van good practices stimuleren.

2. Er zijn vijf ‘natuurlijke’ fases te onderscheiden: start, test, lancering, opschaling en onderhoud. Regelmatige sterkte/zwakte analyses belichten in iedere fase knelpunten en successen. Wat is nodig om de privaat-publieke samenwerking duurzaam van de grond te krijgen en het gestelde doel van de Centra te bereiken?

3. Kennisuitwisseling en –ontwikkeling op een aantal specifieke thema’s. Te denken valt hierbij aan praktijkgericht onderzoek, thematische internationale verbindingen

4. Juiste partners betrekken die alle, zoals eerder vermeld, vanaf dag één betrokken zijn.

De toegevoegde waarde van deze route ligt in het leggen van verbindingen tussen relevante partijen, met inzet van alle contacten en relaties van het Platform Bèta Techniek met topsectoren, branches en het bedrijfsleven/mkb. Het kennisprogramma stimuleert Centra stimuleert om zelf de voortgang te volgen en het business plan succesvol ten uitvoer te brengen. Een belangrijk onderdeel van het kennisprogramma is kennisdeling, onder andere door publicaties en halfjaarlijkse kennisconferenties (General Assembly). Via onder andere het interne kennisdelingsprogramma Basecamp, dat kennis uitwisselt over voortgang en best practices, zijn alle Centra met elkaar verbonden. Het kennisprogramma behelst ook een Auditrapport waarin ieder Centrum samen met een expertcommissie tussentijds de balans opmaakt. Door middel van een Monitor en Audit traject worden knelpunten benoemd en opgelost om het doel - binnen vijf jaar zelfstandig opereren - te realiseren.

Zie hier voor de Roadmap

 
 

 
Meer over
 
ProMotor-Award-2017-605x300.jpg
26 mrt 2017

ProMotor Award 2017 gaat naar (BOL 2 en 3) Food en Proces Campus uit Zaanstad

ProMotor Award 2017 gaat naar (BOL 2 en 3) Food en Proces Campus uit Zaanstad

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies