We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

mechanic-fixing-motorcycle-engine.jpg

Veranderend toezicht Inspectie vanaf augustus 2017

24 mrt 2017 | Nieuws

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de Inspectie van het Onderwijs video’s en een brochure gemaakt. Via een brief aan schoolbesturen hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs de schoolbesturen geïnformeerd over deze wijziging, die voor alle instellingen in het po, vo, (v)so en het mbo geldt.

De inspectie legt uit waarom het toezicht is vernieuwd. Omdat het onderwijs verandert, verandert het toezicht mee. De inspectie wil besturen en scholen blijvend en nadrukkelijker stimuleren. Wat gaat goed? Wat kan beter? Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en daarom begint én eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur. Bovendien wil de inspectie duidelijker onderscheid maken tussen de zogeheten deugdelijkheidseisen en de eigen ambities van scholen en besturen, de zogeheten eigen aspecten van kwaliteit. Daarmee wordt het toezicht ook meer op maat.

De vier grootste veranderingen vanaf augustus 2017:

1. Het toezicht start voortaan bij het bestuur;

2. De inspectie waarborgt het wettelijk kader en stimuleert de eigen ambities van besturen en scholen;

3. Alle scholen worden vierjaarlijks bezocht, nu op verschillende manieren;

4. Het vervolgtoezicht is afhankelijk van de kwaliteitszorg

Planning vierjaarlijks onderzoek besturen

Eind maart publiceert de inspectie de globale planning van het onderzoek naar besturen en scholen op haar website (www.onderwijsinspectie.nl). De kwaliteit wordt onderzocht in het onderzoekskader 2017, dat de werkwijze en het waarderingskader beschrijft. Elke onderwijssector heeft een eigen waarderingskader, maar de werkwijze is hetzelfde.

Brochure en video’s

In de brochure ‘Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?’ staat meer uitleg over het vernieuwde toezicht en het waarderingskader. Daarnaast zijn er video’s over de rol en werkwijze van de inspectie binnen het onderwijs, het vierjaarlijkse onderzoek van besturen en scholen en wat leraren kunnen verwachten van de inspectie bij een schoolbezoek.

Brief OCW aan schoolbesturen
Planning onderzoek besturen en scholen (vanaf eind maart)
Brochure ‘Vernieuwd toezicht’
Video Het werk van de Onderwijsinspectie – Het onderwijs en de inspectie
Video Vierjaarlijkse onderzoek bij besturen en scholen
Video Leraren en de inspectie
Uitleg onderzoekskaders
Loket van de Inspectie van het Onderwijs

 

 
 

 
Meer over
 
logo.png
12 mrt 2017

De AOb wil meer echte banen, ook in het mbo

De AOb wil meer echte banen, ook in het mbo

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies