Platform Profielactueel
December-editie Vaktijdschrift Profiel

December-editie Vaktijdschrift Profiel met uitgebreide Visies op beroepsonderwijs

21 dec 2018 | Nieuws

De laatste uitgave van het jaar van het vaktijdschrift Profiel staat traditioneel vol bijdragen van experts met Visies op het beroepsonderwijs. Aan de totstandkoming van de komende editie van ons vaktijdschrift werkten o.a. Hogeschool Amsterdam, Koning Willem I College, Nuffic, CINOP, Qwesties, Arcus College, ROC Leeuwenborgh, Loopbaangroep en Festo mee.

Voor deze editie schreef Jeanette Noordijk, tot `1 december a.s. CvB-voorzitter van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch, een essay over het verleden en wat het beroepsonderwijs nodig heeft. Zij schrijft onder ander: ‘De op- en bijscholing van werkenden is in het overheidsbeleid overigens nooit goed van de grond gekomen. Ook in de vorige eeuw niet. De SER deed in een recent advies [‘Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan’ SER] een goede poging daar – vooral voor de lager geschoolden - een nieuwe impuls aan te geven, maar ook dat karretje is in de politieke polder bij gebrek aan middelen min of meer tot stilstand gekomen. Wie meerdere economische crises heeft meegemaakt en evenzovele korte economische oplevingen, herkent het patroon.’
Mevrouw Noordijk neemt op 13 december a.s. officieel afscheid.

Frank Koster was bijna 30 jaar in het mbo werkzaam en 10 jaar bij het ministerie van OCW. Zijn laatste functie was accountmanager van de directie MBO van OCW. Hij is thans gepensioneerd en zelfstandig actief. Hij schreef op verzoek van Profiel een ‘veel-puntig’ artikel met een visie op de ontwikkeling tot dusver en de aanpak die nodig is voor de toekomst. Een citaat: ‘De kloof tussen praktisch en theoretisch opgeleiden, de gegroeide sociaal-culturele en economische ongelijkheid moet worden aangepakt. Naast ideeën over een meer rechtvaardige verdeling van kansen en van welvaart is deze kloof ook met andere dan sociaaldemocratische ideeën een potentiële bron van enorme sociale spanningen en criminaliteit.’

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, stemde begin oktober jl in met een fusie tussen de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-Limburg, Arcus en Leeuwenborgh. Voor de onderwijsteams betekent dit de nodige aanpassing. Deze consequentie wordt belicht in een uitgebreide bijdrage die in overleg met Profiel tot stand kwam en als titel heeft ‘De fusie Leeuwenborgh en Arcus en de betekenis ervan voor de onderwijsteams’. Een passage uit het artikel: Het nieuwe ROC wordt vanuit de kern georganiseerd. In het midden van onze sturingsfilosofie staan de onderwijsteams. Deze zijn ‘in the lead’. Studenten met hun wisselende vragen en behoeften staan centraal. Onderwijs is maatwerk en de onderwijsteams hebben de ruimte om maatwerk te bieden.

De editie van december van het vaktijdschrift Profiel verschijnt 7 december a.s.

Foto: 16 april 2018: Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, op werkbezoek bij Leeuwenborgh Opleidingen in het kader van internationalisering. Hier samen met Jos Kusters, voorzitter College van Bestuur. (Foto: Leeuwenborgh)

Voor bestelling van dit tijdschrift, klik hier

 

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies