Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

Urkers ontmoeten Rotterdammers: mbo experimenteert

Urkers ontmoeten Rotterdammers: mbo experimenteert met diversiteit

9 dec 2019 | Nieuws

Donderdag 12 en vrijdag 3 december a.s. geven mbo’ers tijdens een 24-uurs ontmoeting het startschot voor experimenten om het mbo diverser en inclusiever te maken. ROC Friese Poort en ROC Zadkine werken samen met expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) en Practoraat Verschillen Waarderen aan het ontwerpen van de experimenten. En aan het meten van de impact: welk experiment betekent het meest voor diversiteit en inclusie in het mbo?

Na de opdracht van minister van Engelshoven (OCW) om meer onderwijsaandacht te besteden aan diversiteit en de kansen die daar liggen, gaan studenten en docenten met diverse religies, culturele achtergronden, gender en geaardheid samen aan de slag. Het mbo heeft een diverse populatie en heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op de samenleving. “In het mbo zien we de ontwikkelingen die omgang met diversiteit urgent maken”, aldus Koen Vos, practor Brede Vorming bij ROC Friese Poort. “Maar naast urgentie vinden we excitement heel belangrijk: hoe kunnen we studenten op verrassende manieren in aanraking brengen met de ander en zichzelf?” Najat Ahmadi, kartrekker voor Burgerschap bij ROC Zadkine, vult aan: “In Rotterdam is diversiteit heel aanwezig, maar het wordt niet altijd als een kans gezien. We willen studenten ervaringen meegeven die de kracht en soms ook de zoektocht van diversiteit tonen.”

Van dialoog naar ‘diapraxis’
Het project hanteert de filosofie van Jonathan Sacks. Hij ziet de samenleving als een gezamenlijke woonkamer die je samen inricht. Naast de woonkamer is er óók de privé-slaapkamer, waar je je eigen voorkeuren en ideeën kunt ontwikkelen. In het onderwijs wordt veel in dialoog gepraat over de samenleving, maar dit project gaat voor diapraxis: door samen te dóen kom je uit je eigen bubbel. Tijdens de 24-uurs startsessie krijgen studenten en docenten van Urk en Rotterdam een gezamenlijke challenge en kunnen ze elkaars overeenkomsten en verschillen gebruiken. Soms zijn ze daarvoor in de gezamenlijke woonkamer en soms in hun eigen kamer.

Impact meten in het biechthokje
Net als in tv-programma’s als Temptation Island en Expeditie Robinson kunnen deelnemers zich tijdens de 24-uurs terugtrekken in het ‘biechthokje’ om te vertellen over hun ervaringen en gedachten. Ook verricht ECBO impactmetingen, om te kijken of de houding ten opzichte van diversiteit verandert. Deze ervaringen worden gebruikt om vervolg-experimenten te ontwerpen en zo een antwoord te formuleren op de opdracht van het ministerie van OCW om meer onderwijsaandacht te besteden aan diversiteit op het gebeid van religie, cultureel, gender en seksualiteit.

Parallel aan de experimenten start ECBO begin 2020 een leer- en ontwikkelgroep voor mbo-instellingen die voor de eigen school onderwijsactiviteiten en beleid rond diversiteit & inclusie ontwikkelen.

De brochure met meer informatie over de filosofie en aanpak van het project is te vinden via: https://ecbo.nl/nieuws/ecbo-start-nieuw-project-aan-de-slag-met-diversiteit-en-inclusie. Het project wordt ondersteund met subsidie van OCW en is een samenwerking tussen ECBO, ROC Friese Poort, ROC Zadkine, de Mbo Raad en het practoraat Verschillen Waarderen van de Federatie Christelijk MBO.

Contact met projectleider dr. Pieter Baay kan via pieter.baay@ecbo.nl of 06-54675627.

Foto: gemeente Urk

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies