Platform Profielactueel
244676e-1.jpg

UNESCO publiceert docentenhandleiding voor preventie gewelddadig extremisme

18 okt 2016 | Nieuws

Bestrijding gewelddadig extremisme

UNESCO heeft recent een docentenhandleiding ontwikkeld die leraren ondersteunt in de omgang met radicale standpunten van leerlingen. De handleiding is een van de concrete stappen in de VN-strategie om gewelddadig extremisme tegen te gaan. De handleiding adviseert docenten hoe te discussiëren met leerlingen over geweldadig extremisme en hoe ze in de klas een klimaat kunnen creëren waarin een respectvolle dialoog, een open discussie en kritisch denken worden bevorderd.  Het materiaal is samengesteld met behulp van internationale experts en getest door UNESCO-scholen. De handleiding is een van de concrete stappen in de VN-strategie om gewelddadig extremisme tegen te gaan en kwam tot stand in het kader van UNESCO's onderwijsprogramma voor wereldburgerschap. Klik hier

Onderwijs voor iedereen

Unesco’s Internationale Dag van de Leraar

‘Leraren waarderen en hun  positie verbeteren’ is het thema van de jaarlijkse Internationale Dag van de Leraar. De dag - 5 oktober - werd in 1994 door de UNESCO uitgeroepen, als vervolg op de Aanbeveling over de Status van de Leraar die in 1966, nu precies 50 jaar geleden, in Parijs tijdens een internationale conferentie met regeringsleiders werd aanvaard. De Internationale Dag van de Leraar valt dit jaar ook in de nieuwe Internationale Educatie 2030 Agenda.

Vandaag vond bij Hogeschool Inholland in Den Haag de start voor Nederland plaats van het 2016 UNESCO Global Education Monitoring Report. Dit rapport meet de vooruitgang die landen wereldwijd boeken bij het behalen van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties (SDG4), die stelt dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit; dat dit onderwijs overal ter wereld gelijkwaardig toegankelijk moet zijn en dat iedereen mogelijkheden moet krijgen een leven lang te leren.

Het Global Education Monitoring Rapport werd in september gepubliceerd en laat zien dat onderwijs onmisbaar is om vooruitgang aan te zwengelen bij alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Het rapport met de titel Education for people and planet: creating sustainable futures for all laat zien dat onderwijs de potentie heeft om vooruitgang aan te zwengelen bij alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Maar het stelt ook dat onderwijs fundamenteel zal moeten veranderen om dat potentieel waar te maken. Daarnaast waarschuwt het rapport dat de wereld op grote achterstand staat bij het bereiken van de onderwijsdoelen die ze zelf heeft gesteld. Basisonderwijs voor iedereen zou in het huidige tempo pas gerealiseerd kunnen worden in 2042 en hoger middelbaar onderwijs voor iedereen pas in 2084. De deadline van 2030 zou dan met 50 jaar worden overschreden. Actie is daarom geboden. Het rapport roept alle regeringen op zo snel mogelijk met maatregelen te komen om de deadline wel te halen.

 
 

 
Meer over
 
Horizon_College,_Hoorn.jpg
8 okt 2016

Onderwijsproject Horizon College door EC geselecteerd als Best Practice

Onderwijsproject Horizon College door EC geselecteerd als Best Practice
Onderwijsraad: leraar heeft ruimte nodig
3 okt 2016

Onderwijsraad: leraar heeft ruimte nodig, vrij van welke invloed ook

Onderwijsraad: leraar heeft ruimte nodig, vrij van welke invloed ookn
Ministerie van OCW 2 werelden 2 werkelijkheden
20 sep 2016

‘Het onderwijs heeft er door de polarisatie een taak bijgekregen’

‘Het onderwijs heeft er door de polarisatie een taak bijgekregen’

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies