Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

cbs xx.jpg

Uitwisseling van data – CBS, Rijk en Rathenau Instituut manen tot voorzichtigheid

16 feb 2019 | Nieuws

CBS&Rijksoverheid - De macht van data – ga veilig om met digitale gegevens

Hoe ga ik veilig maar ook integer om met de data die ik over burgers verzamel? Hoe presenteer ik mijn conclusies op een eerlijke manier? Welke machtspositie levert de beschikking over grote hoeveelheden data op en hoe ga ik daarmee om? Het zijn belangrijk vragen voor data scientists en statistici. Daarom is er specifiek aandacht voor ethiek tijdens het Rijks Data Science Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het CBS.

Rathenau Instituut waarschuwt voor vervaging privacy bij uitwisseling van zorgdata

Het rapport Gezondheid Centraal van het Rathenau Instituut gaat over de opkomst van de digitale diensten die uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk maken. Die uitwisseling vindt plaats tussen zorgprofessionals onderling, met en onder burgers en eventueel met derden als verzekeraars, bedrijven en wetenschappers. Hiermee vervaagt de grens tussen het medische en niet-medische domein.

Klik hier voor beide artikelen

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies