Platform Profiel Actueel

Tijd vraagt om upgrade MBO voor Morgen naar MBO Ke

Deze tijd vraagt om een MBO Kennisinstituut voor duurzaamheid

8 feb 2021 | Nieuws

Door Rob de Vrind

De wereld is in beweging op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. De EU en de Nederlandse regering hebben de hoogste doelen. Over 10 jaar 55 % CO2  reductie t.o.v. 1990. We zitten nu op 11 %. We willen van het gas af en overstappen op elektriciteit en waterstof. In het post coronatijdperk gaat er een reset van de economie plaatsvinden. Dat vereist een enorme kanteling in het werk wat gedaan moet worden. Werk wat veelal wordt uitgevoerd door MBO-ers. Vandaar dat er een enorme opgave voor het onderwijs ligt om hierop in te spelen.

Het kabinet heeft SBB de opdracht gegeven duurzaamheid in alle kwalificatiedossiers te schrijven. De MBO-raad heeft het SDG-charter ondertekend en veel MBO-instellingen hebben de handschoen opgepakt via de sustainabul inzichtelijk te maken wat de stand van zake is op het gebied van de verduurzaming van de curricula en de bedrijfsvoering. Door goede voorbeelden te delen met elkaar worden grote stappen gemaakt. Veel publiek private samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs hebben een duurzaam tintje en katapult verbindt dat. Op het gebied van de circulaire economie draaien nu projecten om circular skills in het beroepsonderwijs te krijgen.

De topsector energie en een aantal MBO-instellingen werken in het project “de uitdaging” aan de energietransitie in de techniek. De bedrijfstakgroepen (BTG’s) beginnen er ook aandacht aan te besteden.

MBO voor morgen verbindt
MBO voor morgen tracht het allemaal te verbinden. Ze organiseren symposia en webinars, de sustinabul, de duurzaamste docent, projecten op het gebied van circular skills, werken met regiogidsen en hebben een website met meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Daarbij verzorgen ze de communicatie naar 1600 docenten en managers in het MBO. 

MBO voor morgen is weer onderdeel van Leren voor Morgen. Dé coöperatie voor duurzaamheid in het hele onderwijs, van peuter tot postdoc. Dankzij deze organisatie is duurzaamheid nu het grootste aandachtspunt m.b.t. curriculum.nu in het VO.  Al 150 organisaties zijn aangesloten. De voorzitter Giuseppe van de Helm is de kartrekker van SDG 4 (onderwijs). Het veld is dus enorm in beweging maar het is allemaal los vast, goed bedoeld, uitgaande van veel gedrevenheid, maar met weinig ondersteuning van professionals.  

Nieuw programma: de duurzame school
Vandaar dat we graag zouden zien dat er naast een project als de gezonde school er een nieuw programma komt genaamd de duurzame school. Dat Leren voor morgen en het MBO voor morgen middelen krijgt om hét kennisinstituut voor duurzaamheid in het MBO-onderwijs te worden. Een kennisinstituut dat verbindt maar dat ook zorgt voor de communicatie, de bijeenkomsten en de verbondenheid en de verduurzaming van MBO-instituten via de sustainabul.

Omdat alles begint bij het onderwijs, omdat opleiden in het licht van de energietransitie en de circulaire economie van groot belang is en omdat verbondenheid, samen sterk en gezamenlijk optrekken zal leiden tot een Nederland waar de innovaties op duurzaamheid plaatsvinden. Een land  waar kennis en expertise wordt ontwikkeld waar de wereld op zit te wachten. Iets dat ons geen windeieren zal opbrengen. Hopelijk vinden alle ministeries samen met het ministerie van onderwijs wat middelen om Leren voor Morgen body te geven en via “de duurzame school” het onderwijs klaar te maken voor het onderwijs in de toekomst.  We graan graag in gesprek.

De auteur
Rob de Vrind is bioloog en oprichter van de Bossche Milieugroep, milieucafé MINC-denbosch, Stichting de Groene Vesting en Duurzaam MBO. Hij heeft diverse boeken geschreven over de natuur en historie van ’s-Hertogenbosch, maar is ook spreker over duurzaamheid in het MBO geweest op veel plaatsen in de wereld. Hij heeft lesmateriaal voor het keuzedeel duurzaamheid in het beroep gemaakt en is al lang duurzaamheidscoördinator van het Koning Willem I College.

Zie ook:

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies