Platform Profiel Actueel

beek.jpg

Symposium: student in Zorg kan niet meer om thema Duurzaamheid heen

27 apr 2019 | Nieuws

De zorg is zeer vervuilend: niet alleen is de zorg verantwoordelijk voor 5-10 % van de landelijke CO2 uitstoot, maar vooral de gigantische hoeveelheden chemisch afval en lozing van medicijnen in het oppervlaktewater zijn een probleem. Andersom worden we met zijn allen behoorlijk ziek van milieuvervuiling en klimaatverandering. Studenten in de zorg en verpleging zouden het bewustzijn hierover moeten kunnen uitdragen, en tegelijk moeten weten wat zij op de werkvloer in praktische zin kunnen bijdragen. Echt bijdragen aan welzijn van de patiënt door een gezondmakende omgeving te creëren kan bovendien het vak aantrekkelijker maken.

Dit zijn de conclusies van het symposium ‘duurzaamheid in de MBO zorgopleidingen’ op 18 april georganiseerd door MBO voor Morgen: Duurzaam MBO ism Leren voor Morgen. Het symposium werd gehouden in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Keynote speaker Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg: ‘’je moet toe naar zorg die geen schade toebrengt aan onze planeet, en tegelijk bijdraagt aan echt welzijn van de patiënt. Dat betekent terugdringen van CO2 emissies en uitstoot en lozing van schadelijke stoffen, maar ook circulair werken, en zorgen voor groen, een prettige omgeving en gezonde voeding voor de patiënt. Het wordt tijd dat verzorgenden die boodschap uit gaan dragen. Maar ook dat zij weten hoeveel mensen ziek worden van uitstoot van chemische stoffen en klimaatverandering. Het wordt uit onderzoek steeds duidelijker deze in belangrijke mate veroorzaker zijn van huidziekten, longziekten maar ook hart- en vaatziekten.”

Stef Bots, milieucoordinator van het Meander Medisch centrum en host van de bijeenkomst zegt: Het is cruciaal dat verplegend personeel het belang van het terugdringen van afval in de zorg inziet en dat ze weten hoe ze hierop kunnen handelen. Dat is nu vaak niet het geval. Vooral beginnend zorgpersoneel heeft geen idee hoe ze hun impact op gebied van duurzaamheid kunnen verkleinen. Dit zorgt voor veel onnodige schade, en landelijk op jaarbasis zelfs voor een aantal ongelukken, soms met dodelijke afloop omdat bijvoorbeeld vervoerders onbedoeld in aanraking komen met gevaarlijke afvalstoffen’’.

Twee docenten van het Regiocollege in Zaandam presenteren een mooi voorbeeld van hoe MBO-4 studenten duurzaamheid in de Nederlandse zorg vergeleken met de zorg in Ierland. Nadat Rob de Vrind van Duurzaam MBO de deelnemers langs de kernpunten van duurzaamheid in het onderwijs voerde volgde nog een geanimeerde discussie met de zaal. MBO studenten zouden zich niet alleen bewust moeten zijn van de gevolgen van de huidige onduurzaamheid van de zorg en de gevolgen van vervuiling voor het welzijn van mensen, maar ook tot actie moeten kunnen overgaan, aldus de aanwezigen. Voor de zorgsector als geheel is het cruciaal dat ingezet wordt op een gezondmakende omgeving, niet alleen voor de patient maar ook voor het personeel. Personeel dat in het groen kan pauzeren en het gevoel heeft zelf bij te dragen aan welzijn van de patient kampt met minder burn-outs. Geen overbodige luxe, in tijden van krapte in de zorg.

De presentaties:

Cathy van Beek, kwartiermaker duurzaamheid in de zorg zie hier
Stef Bots milieucoordinator Meander Medisch Centrum zie hier.
Rob de Vrind, Duurzaam MBO zie hier
Regiocollege goed voorbeeld zie hier

- hoe de CO2-emissie van de zorgsector is terug te dringen is hier te zien.
- hoe circulair werken bevorderd kan worden is hier te zien
- hoe de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater kan worden teruggedrongen is hier te zien
- hoe een leefomgeving in en buiten zorginstellingen kan worden opgezet die de gezondheid van iedereen bevordert is hier te zien.

Bijeenkomsten:

Nationale dag duurzaamheid hoger beroepsonderwijs 24 mei Avans
https://content.mailplus.nl/m17/links/surf/txt304743/RfdFsN7FYJdMEGs

Conferentie over de ‘Whole School Approach’ voor duurzame ontwikkeling, 29 mei 2019.

Hoe ziet een integrale benadering voor duurzame ontwikkeling in een school er uit? En hoe het bijbehorende implementatietraject? Aan deze vragen hebben docenten en onderzoekers samen gewerkt. Het gaat bij deze conferentie om zowel onderzoeksresultaten als praktische tools die uit het onderzoek zijn voortgekomen. Meer weten: www.aereshogeschool.nl/slotconferentie-groene-bril

Voorjaarsconferentie Topsector Energie, Jaarbeurs Utrecht,  6 juni 2019
Zie https://www.topsectorenergie.nl/agenda/energy-outlook-conferentie-netwerkborrel-topsector-energie

Finale SLIMCirculair ’18-’19 14 juni

2019 13.00 - 18.00 uur ROC Midden Nederland Disketteweg 10, Amersfoort Het slot van de challenge over circulair bouwen waaraan 18 ROC’s meedoen.

Duurzaamheid in het kappersvak
derde week van juni.

Foto: Cathy van Beek op de bijeenkomst over duurzaamheid in de zorg

 
 

 
Meer over
 
landbouw.jpg
8 mei 2019

Intentie tot samenwerking Aeres en Nordwin College

Intentie tot samenwerking Aeres en Nordwin College
6 mei - Wereldbiodiversiteitsraad in Parijs
6 mei 2019

VN waarschuwen voor verdwijnen 1 miljoen dier- en plantensoorten

VN waarschuwen voor verdwijnen 1 miljoen dier- en plantensoorten
Studenten KWCI verzorgen expositie
6 mei 2019

Studenten KWCI verzorgen expositie ‘Duurzaamheid door de ogen van jongeren’

Studenten KWCI verzorgen expositie ‘Duurzaamheid door de ogen van jongeren’
jogg x.jpg
25 apr 2019

JOGG zet samen met Youngworks in op een gezondere omgeving

JOGG zet samen met Youngworks in op een gezondere omgeving
spo x.jpg
22 apr 2019

SPO Utrecht bouwt vijf energieneutrale scholen en loopt voor op de toekomst

SPO Utrecht bouwt vijf energieneutrale scholen en loopt voor op de toekomst

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies